DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

zakcHiskini člankom XVII : 1892 ustanovijena krunska vrjednota
kao jedino i izključivo zakonita vrjedno-a na mjesto austrijske
vrijednote.


Ustanovljenje vrijednosti raznih vrsti novca.
Za inozemni se novac ustanovljiije vrijednost po cjeniku
§. 69 zakona o biiiegovini i pravnim pristojbama (Kocian:
Tumač financijalnim zakonima knjiga L 1908 str. 205).
Ako je predmetom kakove ostavine iii darivanja inozemzski
ili tuzemni zlatni, inozemski srebrni ili inozemski papirni
novcic, ili pako ako se u kakovom pravnom poslu,
podpadajućem pod postotnu pristojbu, ugovori platež u takovih
vrsti novca i ako ove vrsti kovana ili papirna novca
u cjeniku burze naprvo dolaze -- ustanovljuje im se vrijednost
po ovomu cjeniku, inače pako procjenom.
Ako su pako pom.enute vrsti, kovanog i papirnatog novca
ugovorene u pravnim poslovima, podpadajućim pod postepenu
pristojbu, ili kad im valja ustanoviti vrijednost u svrhu
odmjerenja pristojbe od upisa u zemijištnik ili od osude,
uzimlju se u onoj vrijednosti, pod koju ih javne blagajne
primaju.


1. Obvezatno je računanje u krunskoj vrijednosti odredio
zak. čian. XXXVI : 1899 počevši od 1. siječnja 1900. Važnije
su ustanove ovog zakona slijedeće:
Prije L siječnja 1900 nastala obvezanost, koja se je
imala izvršili u austrijskoj vrijednosti, ima se takodjer u krunskoj
vrijednosti izvršiti i to na taj način, da se forinta austrijske
vrijednosti ima računati sa dvije krune, a jedan austrijski novčić
sa dva filira.


Ako plarežna obveza glasi u drugoj kojoj vrijednosti,
koja je prema austrijskoj vrijednosti ustanovljena, ima se ista
najprije proračunati na austrijsku vrijednost, a ova zatim u
krunsku.


Ako kod preračunania u krunsku vrijednost rezultiraju odlomci,
uzima se poi filira i od toga veći odlomak za cijeli filir,
a od pol filira manji dijelovi ne broje.