DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 103 -"-
Prema §-u 2. z. čL XIX: 1892 nutarnja je vrijednost
42 ugarske ili austrijske zlatne forinte jednaka sa nutarnjem
vrijednošću 100 zlat. kruna, stoga ako je stari zajam bio
sklopljen u zlatnim forintima, tada se ostatak glavnice staroga
duga u zlatnim forintima ima tako izračiiriati, da se svaka
zlatna forinta (prema gornjem razmjer ju) računa sa 2 K 38 fik
koja razlika odgovara 19Vo n. pr. ako dug od 100 for. u
z!atu, što no je još u zaostatku od duga od 300 for. u
zlatu bude izplaćen iz novog zajma od 800 K uknjiženog
sa manjim kamatnjakom, računaše pristojba ovako: Ostatak
od 100 z. 1 X 2=38 = 238 K (isto izadje, ako se K 100
pribroji i97o ^ 119 X 2 =- 238), odbiv ovu svotu od novog
zajn/ia (800 — 238) -- 562 K.
1 komad zlata po 20 maraka njemačke vrijednosti -^-^ 23 K 52 fil,


1 10 — 11 76


1 ^ =^-5 88


1 „ talira (pruski i savezni talir ^-= 3 marke) — 3 ,, 53 ,,


Sitni kovani novac njemačke državne vrijednosti ima se
računati prema razmjerju, po kojem je 10 maraka -"^--- 11 K
76 filira,


N. pr. svota od 2 marke 23 pfeniga preračunava se u
krunsku vrijednost ovako:
2-23 X 11-76 ^ 2-62248 - 2 K 62 fil.


10
1 m.arka ^ 30 groša ^^^ 100 pfeniga.
1 engleski sovereingu (engleska funta šterlingci)


=- 20 schillings-a .´ 24 K 02 fiL


10 ruskih zlatnih rubalja = 25 „ 39 ,,
10 hoiandeskih zlatnih forinta =^
19 ,, 84 ,,
10 skandinavskih zlatnih kruna .... . "- 13 . 23 ,,


1 iivie sterling --^^ 20 schillings, a 1 schiilings ^´--" 12 pence,
1 rubaij ---^ 100 kopejka.


inozemni se kovani novac može samo {\ onoj vrijednosti
uzeti, u kojoj ga javne blagajne primaju i ne može se priračunati
prid (agio).