DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 68 —


Teško da će se naći koji od šumarskih činovnika, koji
bi obnašao toliko začastnih mjesta u javnoj upravnoj službi
u Hrvatskoj i Slavoniji.


Želimo presvijetlom gospodinu ministarskom savjetniku
Vinku Nagvu, da i na ovom svojem sadanjem. visokom mjestu
još mnogo godina bude djelovao na korist naše zelene struke.


Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na
Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje
do Mrkoplja i Ogulina,
prvi šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i čuvarije, prvi cjenik za
drvenu gradnju iz njih, prve misli o pošumljenju
primorskog krša itd.


Po orig. podatcima i nacrtima c. k. ratnog arhiva u Beču i dr., priobćio i vlastitim
tumačenjima popratio B. Kosovjć, kr. zem. šum. nadz. il. raz.


(Nastavak).


IL Preponizni poslušni izvještaj o militarskim
šumama slavne ličke graničarske pukovnije, koje
leže uz morsku obalu austrijskog Primorja.´^


Taj dugački komad zemlje ličkih šuma leži na jadranskom
moru u c. kr. austrijskoj Dalmaciji, koju prema podnevu
(podne=jug op. pisca) graniči na mletačku Dalmaciju,
prema istoku na ravno polje Like i Krbave (u originalu Licca


* Ovaj izvještaj bio je podnesen po jnženjer-majoru Pierkeru mierničkom
odjeljenju, koje ga je podastrlo c. kr. dvor. ratnom vijeću slijedećim dopisom: „Velesiavno
c. kr. dvorsko ratno vijeće! Pošto je kratko vrijeme prije moga dolaska
oveimo gospodin Inženjer-oberstar pl. Hemeling tomu velesl. dvorskom ratnom
vijeću za moga odsuća podnjeo po inženjer-majoru Pierkeru prlposlane nacrte


o šumama otočke i jednog dijela ogulinske pukovnije uz k tome spadajući izvještaj
(relaciju), to podnašam i drugi nacrt i izvještaj istoga inženjer-majora o
šumama ličke pukovnije, koji su ovamo još prije predloženi bili, no koji su bili
ovdje pridržani radi toga, da se mogu s onima skupa tamo podastrti. Slavnog
c. kr. dvorskog ratnog vijeća najpokorniji sluga: Generai Harsch. Beč dne 29.
srpnja 1766." Spis je zaprimljen kod c. kr. dvor. ratnog vijeća pod oznakom 31,
jisli.1766: 829 — 5,