DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 106 -


Ako se tie izgubi ili ne uništi sam vrijednostni papir,
nego jedino njegovi kuponi, tada će uslijed propisne rnolbenice
posjednika vrijednostnoga papira, kojoj se imade priložiti
vrijednostni papir ili mjesto njega isprava, koja ima podpunu
dokaznu silu, da stoji molitelju iia razpoiaganje vrijednostni
papir, nadležni sud izdati nalog za to, da se vrijednost
naznačenih i tečajem zagodnoga roka ne odkupljenih kupona
isplati donosniku vrijednostnoga kupona.


Druge su zastare i potrebni prilozi za molbenicu, da se
provede usmrtbeni postupak, potanko ustanovljeni u zakonskom
članku XXXl!i.: 1881. zajedničkoga hrvatsko-ugarskoga
sabora.


Manjkave ili oštećene vrijednostne papire zabranjeno je
primati u ime jamčevine ili drugčije.


Svaki se vrijednostni papir može na ime stanovite zaklade,
moralne ili privatne osobe vinkulirati. Blagajne vinkuliraju
efekte samo takovih zaklada, za koje se zna, da su
trajne, te da neće morćiti u skoro vrijeme prodavati svoje
vrijednostne papire.


Vinkuliranje se obavlja neposredno u onom zavodu, koji
je izdao vrijednostne papire. Zavod zadrži kuponski arak, a
vinkuliranu obveznicu uruči vlastniku s platežnim arkom, na
temelju kojeg sastavlja namire i podiže dospjele kamate.


Zadužnice državne i srebrne rente šalju se iznimno na
vinkulaciju putem kr. državne blagajne. Više zadužnica iste
vrsti može se prigodom vinkulaciie skupa spisati (unificirati)
u jednu zadužnicu. Srećke i zadužnice, koje su podvržene
ždrijebanju, ne mogu se unificirati, već se mora vinkulirati napose
svaka pojedina zadužnica. Od toga se izuzimlju, to jest
mogu se uiiiiicirati, zemljorazteretnice i zemljoodknpne zadužnice,
te odkupnice vinske desetnice i regain.og prava.


Unificirane zadužnice dobivaju novi broj, a datirane su
onog dana, kad su sastavljoie. Zadužnice, koje se !ie mogu
unificirati prigodom vinkulacije, pridrže isključivo svoj pi´vobitni
datum i broi.