DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 43     <-- 43 -->        PDF

; _. 107 —


Odprema efekta na vinkalaciju ima se tako udesiti, da
mu se priloži prvi naredni kupon, te da se za vremena
odpreme tako, da se može prije obaviti vinkiiliranje nego
što dospijeva prvi kupon u zadužnici.


Tim se ukloni tako zvanom izravnanja kamata, koje
uvijek prouzrokuje kompliciranu provedbu u dnevniku.


Stoga je najbolje, da se one zadužnice, koje su vučenju
podvržene, odmah odpreme na vinkulaciju, čim je nakon
žrijebanja konstatovano, da nijedna od njih nije izvučena.
Ostale se zadužnice, koje nisu podvržene vučenju, odpremaju
na vinkulaciju nakon realizovanja posljednjeg dospjelog kupona.
Primjerice se odpremaju na vinkulaciju zemljorazteretnice
oko 10. svibnja i 10. studenoga svake godine, jer
je do toga vremena pregledan izkaz vučenih razteretnica.
Kad je više^ zemljorazteretnica, popisu se u jedan primjerak
na izkaz, koji se sa zemljorazteretnicama odpremJ kr. zemaljskom
vladinom unutarnjem odjeki kao zemljorazterernom
ravnateljstvu u Zagrebu — bilo prigodom vinkuliranja, bilo
prigodom vučenja, kad se ima podignuti cijeli ili dioni iznos
nominalne vrijednosti. U svakom se slučaju prigodom vinkuliranja
i unificiranja zemljorazteretnica plaća bjelična pristojba
od 20 filira, koja se priloži pošiljki. Namira za taj
iznos nije potrebna, jer se prije piateža bjelične pristojbe
ne može dobiti vinkulirana zemljorazteretnica.


Kod vinkuliranja zemljorazteretnica mora se dobro paziti,
da li je ona izvučena u cijeloj nominalnoj vrijednosti
ili samo u dionom iznosu. Ako je s cijelim iznosom izvučena
onda se ima podignuti uz uredovn.u naniiru poslije šest mjeseci
nakon obavljenog vučenja cijeia nominalna vrijednost.
Namira glasi:


N a m i r a.


Na K slovom: ...,. , koju je svotu pocpisana
blagćuna u gotovom primila iz kr. drž. kao zemljorazteretne
blagaine u Zagrebu u ime ocpadaiućeg iznosći za
realizovanje dne 30. travnja 191. iz2rijebanu zemljorazteremicu