DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 108 —


(dtto) broj . . list A vrhu ili (dtto) broj . . vrhu s kuponi
od ... .


Isto se tako na uredovnu namiru podigne dioni iznos
izžrijebane zemljorazteretnice. Kad je samo dioni iznos zem-
Ijorazteretnice izvučen, onda se dobije na izžrijebanu svotu
zemljorazteretnica sa novim brojem, a za izžrijebanu gotov


novac. (Svršit će se)


Osobne vijesti.


Odlikovanje.Njegovo cesarsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je Previšnjim riješenjem, izdanim u Beču dne 2. prosinca
1913., preniilostivo odlikovati minist. savjetnika Josipa Ha vaša
prigodom njegovog na vlastitu molbu usliedjelog umirovljenia, \x
priznanje njegovog mnogogodišnjeg vijernog i koristnog službovanja
komturnim krstom reda Franje Josipa.


Imenovanja. Kn ug, ministar za poljodjelstvo imenovao je u
područjukr. šum. ureda na Sušakukr, šum. inžinire Stjepana Urbanszky-
ate Pavla Melcsiczky-a kr. šum. nadinžinirima u VIII.
plaćevnom razredu, kr. šum, inž. pristava Belu Jellmanna kr. ^šumarskim
inžinirom u IX. plaćevnom razredu, a kr. šum. inž. vježbenika
Vinka Fodora kr, šumarskim inžinirskim pristavom u X. plaćevnom
razredu; zatim kr. šum. inžinirske pristave Mihajla Finke-a
i Valentina Schaaba kr. šum. inžinirima u IX. plaćevnom razredu,
zatim Josipa Balena i Andriju Ko priča privremenim kr. šumarskim
inžinirskim vježbenicima, nadalje obnašao je premjestiti kr. šumarskog
inžinirskog pristava Oktaviana Aarona iz Vinkovci u Karlobag u područje
kr, šum. ureda na Sušaku te mu povjerio upravu kr. šumarije
u Karlobagu. Nadalje u središtu kr. nadšum. ureda u Vinkovci
povjerio je kr. šumarskom nadinžiniru i reditelju Stjepanu Jakab u
obavljanje poslova kontrolirajučeg činovnika i kr. šumarskom inžinirskom
pristavu Ottonu Jurovichu privremenu upravu ovdašnjeg
šumskog rediteljstva.


. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
šumarske povjerenike i to Antuna Jovan ovca, kod .kr. hrv.-slav.daim.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, te Rudolfa
K 0 li b a šakodkr, kotarske oblasti u Slatini, kr, županijskim šumarskim
nadzornicima II. razreda u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima,
ostavljajući prvoga na dosadašnjem mjestu njegova službovanja,
dočim potonjega podjedno premjestiti kr. županijskoj oblasti
u Ogulinu. Nadalje je premjestio kr. šumarske povjerenike i to:
Antuna Resza od kr. županijske oblasti u Bjelovaru, kr. kotarskoj
oblasti u Sisku; Rafaela Dvoržak a od kr. kotarske oblasti u Križevcima,
onoj u Dugomselu, te Ivana Koniga od kr. kotar, oblasti
u Sisku onoj u Ludbrega, zatim kr. kotarske šumare 1. razr. i to:
Petra Petrov i ča od kr. kotarske oblasti u Vrbovskom onoj u