DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 111 ~-
Dražba hrastovih stabala.


Koci kot. šumarije gradiške, imovne općine u Novojgradiški
obaviti će se dne !5. ožujka 1914. u 10 sati prije podne javna pismena
dražba 115 hrastovih stabala, nalazećih se u X!L okr. sreza
„Visoka greda" broj 35 (lugar Nezić-Gorice), procijenjenih na 5497 K
€2 tih — nadalje 54 hrastovih stabala nalazećih se u okr. XV. sreza
Ključ trornji broj 39 (nadiugar Brkanac—Sičice) procijenjenih na
1522 K´88"fii.


Ponude imadu glasiti za svaku hrpu stabala posebno.
Ponudi ima se priložiti 5% od procjenbene svote,
Dostalac dužan je kupovninu uplatiti odmah.
Brzojavne ili prekasno predane ponude neće se uzeti u obzir.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se doznati kod kotarske šumarije


u Novojgradiški za vrijeme uredovnih sati
Upravitelj.


Broj 841 ex 1914


Natječaj.


Kod podpisanog gospodarstvenog ureda imade se popuniti
m.jesto računarskog pristava u X!. činovnom razredu sa sustavnim
berivima.


Za popunjenje toga mjesta razpisuje se ovime natječaj do 10.
ožujka 1914.
Molbe imadu obložene biti sa:


1. Krstnini listom.
2. Liječničkom svjedočbom.
3. Svjedočbom zrelosti bilo kojega srednjega učilišta.
4. Svjedočbom o ponašanju.
5. Domovnicom.
6. Izpravam.a o dosadanjem službovanju.
Prednost imadu moiitelji, koji su nakon svršenih nauka u kojem
bankovnom zavodu ili u sHčnoj računarskoj struci službovali.
U javnoj službi nalazeći se natjecatelji imadu svoje molbe predložiti
putem predpostavijene si oblasti, a ostali izravno ovom gospodarstvenom
uredu.


Namještenje je privremeno, dok molitelj ne položi izpit propisan
za protustavničku službu kod imovnih općina.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske
imovne opčine.


U Ogulinu, dne 15. veljače 1914.