DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 5     <-- 5 -->        PDF

69 —


und Carabavia op, pisca), prema sjeveru na otočku, pukov


niju, a prema zapadu na more, kao i na uzki kana!, kojega


sa jedne strane zatvara venecijski otok Pag.


Te šume Seže u dubokim dolinama na najvišima kršnima


bregovima, koje doline naliče više dubokim kotlovim.a (karst


trichter = svrtak, op. pisca) nego li dolinama.


U tim dolinama nalaze se doduše najljepša stabla, ali
se k njima nemože priči radi dubljine uvaia i strmenitosti
bregova a i iskoriščivanje njihovo je vrlo teško i naporno
jer se drvo, radi pomanjkanja puteva, mora iz jedne uvale u
drugu prevlačiti preko vrlo strmih litica.


Toga radi nemože se iz tih gudura nijedno stablo neoštećeno
izvuci izuzam onih stabala, koja seljak iz njih iznese
na svojima ramenima.


Te velike, prostrane i suvisle šume nisu obraštene samo
sa drvečem jedne vrsti, nego su obraštene i napunjene raznolikim
vrstima drveća kao: hrćistom, javorom, brestom, jasenom,
makljenom,* bukvom, silnom množinom smreka, jelva,
i lipa, koje su sječive i sposobne za brodogradju i inu


* u originalu stoji „Wasseralthen" za koju riječ nisam mogao doznati
pravoga značenja niti kroz botaničare, koje sam pitao, niti sam ju mogao naći
u raznim botanikama ni u rječnicima.
Po Bechsteinovoj šumskoj botanici (Gotha 1821) znači, „Olten" crnu jalšu,
no kako ta vrst drva običaje rasti uz vodu, nemože riječ Olten biti istovjetna
sa Wasseralthenj jer se prema ovom opisu šuma drvo Wasseralthen nalazi na
primorskoj strani Velebita, najviše dakle na skroz suhome tlu.


Takodjer i po priposlanoj mi obavjesti od priznatog alpinskog šumskog
stručnjaka, ravnatelja šumarske škole u Brucku c. kr. šum. nadsavjetnika Dr.
Rudolfa Jugoviza imala bi ta riječ značiti jednu vrst jalše, jer se i englezki kaže
za bijelu jalšu „the white alder/´ ali sgornjih razloga nemogu to mnijenje usvojiti.


S istih razloga nemože ta riječ značiti ni topolu , jer se i topola nalazi
ponajviše- na vlažnima mjestima i na dobrom tlu.


Pošto se riječ „Alter" nalazi složena sa riječi „Mass" kao „Mas šalter"
a znači po Bechsteinovoj botanici k J e n (acer campestre), koji se zove po istrom
autoru takodjer i Wasseralber, to je moguće da se je riječ i alber i alter
zamenjivalo te govorilo 1 Wasser-alter. Kako ima baš u Primorju mnogo po rastu
i izgledu klenu sasvim sličnih vrsti javora kao Ace r opulifoliu m (italum,
neapolltanum) i ace r monspensulanu m (makljen),koje rastu na suhom zemljištu,
to je najvjerojatnije, da riječ Wasseralthen znači koju od ovih vrsti javora
klena, (opaska pisca).,