DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 149 —


´ Time bi se dakle ne samo pokrili troškovi za krčenje astra litom
, nego bi se još dobio i neki suvišak.


Istina je doduše, da bi se krčenjem po težacima dobiveni panjevi
mogli upotrebiti za gorivo, ali tada bi se oni morali svejedno


Velika i to vrlo važna prednost postigne se kroz krčenje astralitom
time, što se iz zemlje izčupaju sve, dapače i tanke žile i što
se razrahli zemlja.


To nam najbolje predočuju po naravi snimljene slike.


Na slici 1. vidimo po težacima izkopane panjeve, koji kao velike
necjepive kvrge okolo leže. Uz to se vide, kako još iz zemlje
vire u njoj preostale kao ruka ili noga debele žile, koje da se zemljište
uzmogne poorati, moraju se još i dalje izkapati, što opet stoji
dosta novaca. Kako se to neda dobro iz zemlje izvaditi, đogadja se
i poslije toga, da često plug u zemlji za koju žilu zapne i slomi se,
a blago samo se iztrga, usljed nenadanog zapinjanja pluga.


Na slici 2. naprotiv vidimo tri panja izbačena i raztrgana as t rali
t o m, a vidimo, kako je i sve žilje izbočeno, te se može bez dalnjeg
posla odstraniti, a zemljište odmah orati.


Rukovanje sa tom novom razprsnjivom tvarju „a str ali tom"
jest sasvim sjegurno i nada sve jednostavno.


Astralit u neškodi ni zima, ni vrućina, on neće eksplodirati ni
od vatre, ni od udarca, a niti od uzdrmanja, čega radi je ministarstvo
dozvolilo, da se može odpremati željeznicom kao svaka druga
obična roba.


Astralit eksplodira samo onda, ako se za to upotrebi posebna
vrst paljača zvanih Specialkapsel. Ovi se opet mogu zapaliti pomoću
elektrike ili pomoću korde, no elektrika je holja i sjegurnija.


U oktobarskom broju Forst u. Jagdzeutung-a godine 1913. bilo
je opisano, da je poraba corde te upaljive vrpce bolje, nego paljenje
električnom žicom, ali to je bilo krivo. Baš paljenje elektrikom je
sgôdnije i skroz sjegurno, omogućuje paljenje u času, u kom se hoće
zapaliti i nestoji mnogo, dočim korda, ako se hoće njome spojiti
više panjeva stoji razmjerno puno. Stoga se njome, radi uštednje
troškova, upaljuje na jedanput samo panj po panj ili najviše dva na
blizu stojeća panja.


Zato je corda prikladna za krčenje pojedinih panjeva, ali za više
panjeva nije i to ne samo radi troškova za kordu, nego i radi toga,
jer se kod toga načina mora svaki panj za sebe paliti i od njega
bježati, a tim radnici gube vrijeme.


Jedino što kod palenja sa elektrikom više treba jesu paljke, jer
se treba kod palenja elektrikom metnuti u svaku minu po jedan paljak,
dočim je kod palenja sa kordom dovoljno metnuti pod cijeli
panj samo jedan paljak. Ali zato se mora opet kod palenja kordom
za svaki panj uzeti barem 1 mt. korde, a ta je nerazmjerno skupa.


Palenje kordom je i pogibeljno, jer može korda pri mokrom
vremenu zatajiti i tinjati, te pravovremeno minu nezapaliti, a kasnije
kad se radnici približe iznenada opaliti i prouzročiti nesreću.