DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 151 —


jedna tvornica proizvadja kvasia-sapun, kao gotov preparat i prodaje
ga uz cijenu od 3 K po kilogramu. Tko nabavi više dobije popust.
Od toga se preparata ulije 20—30 g. u litru vode, (najbolje je uzeti
kišnicu) i dobro smućka. Od ušenaca napadnute biljke poškrope se
tom tekućinom, pri čemu se mora paziti, da se lišće i sa dolnje
strane poškropi, jer se ušenci najradje tu zadržavaju. Škropljenje se
opetuje odmah drugoga dana. Za škropljenje dobro je upoirebiti
kakovu štrcaljku. F. C. B. 1912. N. P. K.


Br. 1438 — 1914.


Oglas dražbe stabala.


Kod podpisanog gradskog poglavarstva obdržavati će se pismenim putem
dne 23. ožujk a 1914. u 11 sati prije podne dražba od 277 hrastovih stabala
izvaljenih i prelomljenih po vjetru u odjelima IX., X., XI., XIV. gradske šume
Kotar, koja su vidljivo označena.


Ta stabla imadu prsni promjer od 21— 80 m., poprečni prsni promjer 47 cm.
sa drvnom gromadom od 507 m:i. Izklicna ciena je 12.675 kruna.
Obći dražbeni uvjeti :


1. Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda (offerta).
2. Ponude imadu biti dobro zapečaćene, te se primaju najkasnije do 11
sati po uredskom satu gore odredjenog dana.
3. U ponudi valja naročito iztaknuti, da su nudiocu svi dražbeni uvjeti
dobro poznati i da ih u cielosti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 5°/0 procienberie vriednosti u ime žaobine, koju
će svotu dostalac imati kao jamčevinu nadopuniti sa 10"/,, kupovnine.
5. Ponuda veže nudioca odmah, a gradsku obćinu nakon potvrde dražbe
po kr. zemaljskoj vladi.
6. Dostalac je dužan kupovninu uplatiti odmah nakon potvrde dražbe po
kr. zemalj. vladi, čim o tom bude obaviešten.
7. Dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrieme uredovnih sati kod gradskog
poglavarstva u Petrinji.
Gradsko poglavarstvo.
U Petrinji, 8. ožujka 1914.


Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu.
Broj_41803
IV.—4.


Natječaj.


U bosansko-hercegovačkoj šumarskoj službi popunit će se više
nadlugarskih mjesta.
L - ^Sa ovim namještenjem skopčan je XII. činovni razred sa plaćom
godišnjih 1000 kruna, sa doplatkom godišnjih 364 krune i sa paušalom
za putovanja godišnjih 300 kruna.


Ovo je namještenje isprva provizorno. Definitivno namještenje
može uslijediti iza jednogodišnjeg besprijekornog službovanja, odnosno
ako je namještenik udovoljio propisima 5. točke natječaja.


Natjecatelji imadu dokazati sa valjanim ispravama :


1. da su bos.-herc. pripadnici ili državljani jedne od dviju država
monarhije (svjedodžba o pripadništvu, domovnica);
2. da su fizički sposobni za šumsku službu i u planini (uredovna
liječnička svjedodžba);
3. da su udovoljili vojnoj dužvosti (vojničke isprave) ;
4. da su sa uspjehom svršili sarajevsku šumarsku školu ili
kakvo drugo ovoj školi jednako šumsko učilište, te da su s uspjehom