DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 152 položili
ispit za šumsko-čuvarsku i tehničku pomoćnu službu (svjedodžbe)
;


5. da su vješti srpsko-hrvatskom ili kojem drugom slavenskom
jeziku. U posljednjem slučaju obvezani su isti naučiti srpsko-hrvatski
jezik najdulje u roku od jedne godine dana. O ispunjenju ove obveze
ovisiti će, da li će dotični namještenici ostaviti u b. h. zemaljskoj
službi i da li će biti imenovani u definitivnom svojstvu.
Molbenice imaju se predložiti bos.-herc. zemaljskoj vladi u Sarajevu
najkašnje do konca mjeseca marta 1914. i to ili direktno ili
ako su natjecatelji u državnoj službi namješteni, putem njihove predpostavljene
oblasti.


Molbenice, koje se predlažu direktno ili putem koje bos.-herc.
oblasti, potpadaju bos.-herc. biljegovnoj pristojbi od jedne krune po
arku. Molbenice takvih natjecatelja, koji su namješteni u jednoj od
dviju država monarhije, te koje budu predložene putem pretpostavljene
oblasti, potpadaju što se tiče biljegovne pristojbe c. kr. austrijskim
odnosno kr. ugarskim biljegovnim propisima.


Isprave, koje su ispostavljene u jednoj od dviju država monarhije,
te su već biljegovane po c. kr. austrijskim odnosno kr.
ugarskim biljegovnim propisima, ne potpadaju kao prilozi molbe
dalnjoj bos.-herc. biljegovnoj pristojbi. Za priloge, koji nisu isprave
(dekreti, nevidirani propisi itd.) važe naprvo spomenuti propisi, tičući
se biljegovanja molbenice.


Bos.-herc. biljegovna pristojba za priloge iznaša 20 helera
po arku.
Biljegovna pristojba za priloge otpada u slučaju, ako su isti
otprije biljegovani sa propisanim biljegom za priloge.
U pomanjkanju bos.-herc. biljega, imade se priklopiti spisu odgovarajuća
svota u gotovom.


U smislu ustanova naredbe zemaljske vlade broj 113. Glasnik
zakona i naredaba od godine 1911., koje se tiču primanja apsolvenata
šumarskih učilišta u bos.-herc. zemaljsku službu i njihove daljne
upotrebe, mogu biti unapredjeni ovako kvalificirani namještenici u
slučaju sposobnosti i besprijekornog službovanja samo do u XI. činovni
razred.


— ...........´ iiiwiniinniBiiiii .............- .......... umu limun n iiniiimwi


100 jutara vlastitih kultura Garantirano najbolje kvalitete Šumsko sjemenje,
sjemenje od voćaka i sjemenje trava. Mješavine sjemenja od
trava. Šumsko biljke, biljke za živice, divljake itd. Četinjače, ruže,
voćke i drveće za drvorede


Adalbert Faragô


Waldsamenklenganstalt und Baumschule k. u. k. Hoflieferant Zalaegerszeg (Ugarska)


Cjenici i ponude šalju se na zahtjev !
3-2


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.