DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 265 —


ako ga nebi mogli prodati onako, kako su mislili, zaključeno
je, neka se previšnjom zapovjedi odredi, da će se i
takov ogrjev uz stanovitu pristojbu, koja će se u gotovu isplaćivati,
prekupiti za comercijalna skladišta.


Zatim je predložio češće spomenuti Waldmeister Franzoni,
da bi trebalo graničarom propisati, da u buduće neprave
nikakove druge cjepanice osim od 3 noge duljine i
da prodavaju ogrjev po hvatovima.


Pošto seje do sada običajna t. zv. Caro-mjera tvrdog
ogrjevnog drva, koja je jedva sadržavala V3 bečkog hvata
i sastojala se od cjepanica IV2 noge dugačkih, prodavala
u Bagu i Senju po 17—21 nč., to bi se u buduće mogao
jedan Caro složen od još jedanput tako dugih cjepanica računati
po 34 nč., a po tom 1 bečki hvat po 1 for. 42 novč.,
a mehko drvo za polovicu toga t. j . po 51 novč., i uz tu
cijenu od graničara prekupljivati za skladišta a poslije, dakako
nješto skuplje, prodavati trgovcima.


Tom prigodom je šesto : u svrhu, da se već jedanput
utišaju razmirice izmedju karlovačkog Generalata grada Senja
glede teritorija potonjega,1 na temelju Nj. c. i kr. Ap. Velič.
stavljenoga a uvodno spomenutoga predloga od 12. oktobra
prošle godine i 0 tom priobćenog previšnjeg mišljenja, za
privremeno utanačeno izmedju karlovačkog General-Ober-
Comande i Barona pl. Gussicha, da grad Senj može izvršivati
pravo jurisdikcije pol sata u okrugu od grada, kako to
i priležeća mapa pokazuje*, i da smije tako daleko uživati
i teritorij, no da se tim privremenim utanačenjem neosporava
pravo ni Generalata ni grada Senja na njihove prijašnje
zahtjeve, nego da će ono vrijediti samo dotle, dok Njegovo
Veličanstvo neodredi povjerenstvo, koje će na licu mjesta
te zahtjeve ispitati.


Stoga će se odrediti, da major pl. Winkelmann ima sa
njekoliko izaslanika grada Senja ovu privremenu liniju o obsegu
jurisdikcije grada Senja na više mjesta znakovima pro


* Ovu zanimivu mapu nismo mogli dobiti, valjda je već nestala. Op. pisca.