DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 266 —


viditi u svrhu, da dotični Militar-Comandanti budu mogli
svoje greničarske straže na tu liniju povući, i neprekoračivati
ju. Osim toga biti će naročito naloženo, da se te straže
imadu najbolje paziti sa gradjanima grada Senja.


Podjedno se sedmo : zajamčuje gosp. Baronu pl. Gussichu,
da stanovnici grada Senja usljed previšnje rezolucije
intimirane 20. rujna 1764. od svojih na moru postavljenih
tunera neće trebati eraru plaćati više od desetine u ovdašnju
militar kasu.


To je po Gussichu primito sa zadovoljstvom do znanja
kao i sve ostalo, što je sporazumno utanačeno, dok nebude
po previšnjem mjestu odobreno.


(Slijede podpisi).
Na uspomenu prvog šefa šumarstva karlovačkog generalata Waldmeistera
Dragutina Franzonia, donašamo faccimile njegovog podpisa kao i dijelove koncepta
po njemu sastavljenog prvog šum. reda i instrucije za šum. osoblje.
(Nastavit će se).


Kako bi mogli osigurati trajnije namirenje
pravoužitnika imov. obćina ogrjevom.


Kao što ostale, nije ni gradiška imovna općina dobila segregacijom
toliko šuma, koliko bi joj dostajalo, da je mogla do sada, a
pogotovo da uzmogne u budućnosti pokrivati potrebe svojih članova
na ogrjevnom drvu.


Danas ima preko 107% članova više, nego ih je imala prije 40
godina prigodom segregacije šumskih služnosti.


Nepravoužitničkih kuća ima oko 7800.


Možemo približno reći, da -/.., sv´h svojih potreba na drvu pravo
i nepravoužitnici namiruju u šumama gradiške imovne općine na do
pušten i nedopušten način.
S prikupljenim posjedima ima gradiška imovna općina oko


61.000 jutara drvom obrasle površine, na kojoj godišnje poprečno
priraste po 2 m3 drva na jutru ili u svemu 122.000 m3.
U zapadnoj polovici imovne općine ima oko 50.000 jutara dr


žavnih šuma, a na čitavom području oko 15.000 jutara drvljem ob


raslih pašnjaka i šuma neuredjenih zemljišnih zajednica. Privatnih


šuma i šumica gotovo i nema.


U području gradiške imovne općine ima dakle oko 126.000 ju


tara
šumske površine raznih šumovlastnika.
Prava potreba pravoužitnika na drvu iznaša cc. 185.000 m3.
a potreba nepravoužitnika na drvu iznaša cc. 135.000 m3.
Ukupna prava potreba čitavog žiteljstva cc. 320.000 m3.