DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 267 —


Po katastru izdaje se pravoužitnicima danas godišnje cc. 90.000
m3 dakle manje, nego možemo, radi troškova gospodarstva i jer nije
konačno sastavljena gospodarska osnova.


Uskoro nećemo moći udovoljavati niti katastrom ustanovljenoj
potrebi pravoužitnika — jer se narod neprestano množi, — a kamo
li njihovoj zbiljnoj potrebi kao i potrebi nepravoužitnika.


Državna šumska uprava prodaje drvo na veliko, a narod može
kupovati leževinu, suhad i granje.


Od zemljišnih zajednica nemaju ovlaštenici druge koristi, već
što im marva ima ispusta i preko ljeta vrlo kukavne paše. O racionalnom
marvogojstvu ne može biti govora. Radi se samo o što većoj
produkciji marve bez obzira na kvalitet i na odnos prema vlastitom
zemljišnom posjedu, Gdje se je šuma u pašnjacima otela, —
što je redji slučaj — tu se drvo mimo eventualne zabrane odmah i
posiječe. Prema tome odpada od zemljišnih zajednica neznatan dio
ogrjeva na račun pokrića potreba naroda.


Ta ukupna potreba iznaša, kako rekosmo, cc. 320.009 m;i a godišnji
prirast šuma gradiške imovne općine cc. 122.000 m3.


Uzmimo da najviše 35% čitave svoje potrebe narod podmiri
na dozvoljen i nedozvoljen način u državnim šumama, zemljišnim zajednicama
ili na koji bilo drugi način, to bi iznašalo cc. 112.000 m3.


Ostatak od 208.000 m:! odpada na imovnu općinu. Ona izdaje


cc.
80.000 nr, može izdavati još 42.000 m3 što ukupno čini 122.000 m3.
Preko računa, silom prilika, izdaje se dakle 86.000 m3.
Napred navedene brojke imale bi biti ispravne, jer sam ih dobio
od gospodarstvenog ureda dobrotom jednog kolege.


Meni se ipak čine malko prevelikim ako sudim po svojem šumskom
kotaru. Nije po svoj prilici uzeta pri tom okolnost, da bar
25% žiteljstva sačinjavaju siromasi, koji trebaju vrlo neznatnu količinu
ogrjeva, mnogi se opet drvare u imovnim šumama sa suhadi, redovitim
odpadcima, neželjenom vrsti drva, panjeva i t. d.


Pa ako i prepolovimo taj prisilni, nametnuti nam izdatak —
možemo izračunati, kad ćemo doći sa svim šumama u mlado dobne
razrede već kraj današnjih prilika, kad su šumske štete minimalie,
kad se sve veća pažnja posvećuje uzgoju šuma i nastoji
povisiti produkcija drva.


Pogotovo se približava pogibao, ako predpostavimo, da će se
narod normalno i dalje razvijati, sve više množiti, da gorivog drva
u opće nestaje, odnosno, da je ono sve skuplje, da će Bosna nakon
izgradnje novih željeznica izvažati više na more, da narod već danas
dosta racionalno postupa s drvom i da nam kultura do danas nije
donijela zgodan i jeftin gorivi surogat koji bi drvo zamjenjivao.


Promislimo konačno i na današnje stanje gradiških posavskih


l/3


šuma. Više od svih šuma zapremaju šume u ravnici. Za koju će
godinu nestati starih šuma, a na dobnim razredima od 60 godina
dalje vlada već danas velika oskudxa.


Prema tomu imamo same mlade šume, koje su izdavanjem
gratis-ogrijeva pravoužitnicima većinom već posve proredjene i pročišćene.
Ali taj medjutimni užitak nedostaje, već se mogu posavska