DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 268


sela podmiriti drvom tako — da se ili 1) nabavi gotovo ogrjevno
drvo iz vana ili da se 2) mlade, već proredjene većinom vrlo lijepo
uzgojene hrastove sastojine sijeku na panj, odnosno, da se visoki
hrastov uzgoj pretvori u sitni. Osim hrasta ima neznatno i jasena i
brijesta, topole. Jedan ili drugi način bio bi za imovnu općinu katastrofalan,
jer toliko nepotrošivog kapitala, da kupuje skupa drva,
ona nema, niti će imati, a pretvorbom visokog u sitni uzgoj lišila bi
se jedinog jamstva za svoj obstanak u budućnosti, naime prihoda
prodajom hrastovine, a konačno ne bi svuda lokalne okolnosti pogodovale
sitnom šumarenju radi poplave.


Stati tome na put kraj današnje uredbe imovnih općina ne može
ni jedan način gospodarenja, niti nam može pomoći reorganizacija
imovnih općina.


Jedino je pitanje, kako da ublažujemo te nemile posljedice.


Razmišljajući češće o tome, iznijeti ću ovdje neke svoje misli,
što sam djelomice ućinio u svojoj predstavci na gospodarstveni ured
god. 1911.


1) Pošto gradiška imovna općina ima na svojem području pet
državnih šumarija, treba svim silama uznastojati, — da se kupuju
prorede u svim državnim šumama ili da se proredjivanje uzme u
zakup posebnim zakupnim ugovorom.


2) Pošto se kod države na veliko prodaje ogrjevno drvo iza
veleprodaja ili inače, neka imovna općina kupuje takova drva.


3) Pošto su zemljišne zajednice neuredjene, treba nastojati, da
se urede na bolju korist naroda a tim na indirektnu korist imovnih
općina.


Ad 1. Državna vlast, uvaživši ozbiljno stanje imovnih općina,
ide već nekim imovnim općinama u tom pogledu na ruku. Kako
znademo iz prakse, država u vlastitoj režiji drvo proredjuje i izradjuje.


Pravoužitnici, koji bi dobili takovo drvo, morali bi doprinašati
za troškove i procjene i izradbe.


Državna uprava može izvesti drva na posebna mjesta, ako to
zahtijevaju specialne opravdane okolnosti, — inače može ostati drvo,
gdje se izradi, da bude režija jeftinija, a za sigurnost od šteta može
imovna općina položiti jamčevinu. Financirati se može takovo poduzeće
iz nepotrošive glavnice, jer je za to ona i osnovana.


Dužnost bi države bila, da kroz izvjesno, kritično vrijeme olakša
imovnim općinama plaćanje državnog poreza, i da inače ide imovnoj
općini na ruku.


Dakako, da bi se za taj skup državnih i imovinskih šuma, koje
bi bile objektom proredjivanja, imao sastaviti pro domo priručni gospodarstveni
program radi ušumljenja pravoužitnika, finansiranjaočevidnosti poduzeća.


Ad 2. Imovna bi općina imala ishoditi od ministarstva poljodjelstva
prednost kod prodaja ogrijeva ili nastojati unaprijed ugovorom
osigurati si ogrjevno drvo sa sječina iza veleprodaja, ako je
dotični srez pristupačan provoužitnicima.