DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 272 —


sakupiti i u jedan članak otisnuti slike i analizu takovog slavonskog
hrašća, koje je u zadnjem deceniju, a makar i prije oboreno i izradjeno,
a da bude članak zanimiviji mogao bi se članak izvesi sa
slikama i opisima znamenitog hrašća iz cijele Hrvatske i Slavonije.


U istom članku želilo bi uredničtvo sačuvati uspomenu i na znamenita
i karakteristična stabla inog drveća pojedinog kraja.


Svaka šuma ima redovno svoga šumskoga „kralja", au mnogom
zakutnom selu, na pašnjaku ili gdje god drugdje ima po koje
osobito lijepo i impozantno drvo po svojem obliku ili po svojim dimenzijama,
pa bi bilo vrijedno da se i o njima koji redak napiše i
uspomena im se sačuva.


Umoljavaju se gg. čitaoci, da za takova stabla u svojoj okolici
propitaju, te nam ih u sliki i pismu prikazane dostave a podjedno
neka nam se javi onaj, tko bi imao volje na se preuzeti sastav spomenutoga
članka. Uredništvo.


Broj 3412 .. 1914.


Prodaja jelovine i bukovine na panju.


Na zatvorene pismene ponude prodavati će se putem javne
dražbe na ukupno 10.995 m3 procijenjeni drvni prihod sječine za
god. 1914. IV. sjekoredu kr. šumarije u Jasenku, i na ukupno 6980
m3 procijenjeni drvni prihod sječine za god. 1914. sjekoreda IV. kr.
šumarije u Ravnojgori.


Zatvorene pismene ponude valja do 5 sati poslije podne dne


24. lipnja t. g. predati kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
gdje će se iste slijedećeg dana u 10 sati prije podne u vijećnici
javno otvoriti.
Podatci potanke procjene, dražbeni i ugovorni uvjeti, ter bjelice
i omoti za ponudu, mogu se nabaviti kod podpisanog ravnateljstva
ili kod dotičnih kr. šumarija.


U Zagrebu, dne 15. svibnja 1914.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.