DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 43     <-- 43 -->        PDF

[
[
Šumarsko tehnička poslovnica


u Zagrebu, Hercegovačka ul. 18./a.
Obavlja uredjenje šuma, revizionalne kao i sve poslove šum. gospodarstva.
Qyula Kuzma


Br. 12—7


diplom, šum. inžinir, sudb. vještak.


Opomena.


Prema §. 7, društvenih pravila imade se članarina uplatiti
ti prvoj četvrti svake godine. Umoljavaju se stoga p. n. gg,
članovi, koji tu članarinu za ovu godinu još uplatili nisu, a
tako ju možebit duguju i za prošle godine, da to tečajem ovoga
mjeseca učine, jer društvo može samo napredovati, te
njegova uprava sa uspjehom raditi, ako članarine u odredjeno
vrijeme uplaćene budu.


Predsjedničtvo hrv. slav. šum. društva.


Sadržaj. Strana


Uzgoj masline na istočnim obalama Jadranskog mora. Napisao Marko
Marčić, c. kr. učitelj poljodjelstva u Korčuli. (Nastavak) .. . 23 3—248
Bukove željezničke podvlake i vratila (šubije). Uz originalne snimke iz
Bosne i Hercegovine. Piše Dragutin vitez Wessely ... . 248—258
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeii
od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina (Nastavak) . . 250—266
Kako bi mogli osigurati trajnije namirenje pravoužitnika imov. občina


ogrjevom 266—269
Osobne vijesti : Imenovanja 269
Društvene vijesti : Iskaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina, zatim


podupirajueih prinosa i predplatnina za „Šumarski list" .. . 269—271
Različite vijesti : Naučno putovanje 271
Poziv na suradnju. — Oglas 271—272