DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 486 —


Na pr.: Bauxit iz Vratca kod Gračaca:


Si 0, 12i7


AI, 08 54-82


Fe2 0:! 21-38


hlapivo 12-14


Ukupno 100-51
to odmah upada u oči da u vapnencu ima tako malo tvarih
iz kojih nastaje terra rossa, da se moraju upravo ogromne
mase vapnenca raztrositi, dok nastane od njega isto veća
količina terra rosse.


Kako se pako vapnenac teško troši, to je za postanak
takove, isto deblje naslage terra rosse potrebno i veoma veliko
razdoblje vremena — i vjekovi. I faktično, više terra
rosse nalazimo na onima vapnencima, odnosno u njihovima
pukotinama, kojima kemijski sastav ima više tvari što daju
terra rossu.


Ti su krajevi osim ako nisu masivne pećine — redovno
i obrašteni grmljem, a gdje ima više zemlje u pukotinama
i velikim drvečem.


Pošto sada na mnogim dijelovima krasa neima niti debelih
naslaga terra rosse, a niti zemlje iz mladjih geolog,
formacija, to moramo, ako držimo da je na njemu faktično
zemlje bilo, obzirom na spomenuta istraživanja prof. Kišpatića
i Tucana zaključiti:


1. Ili, da je na krasu, kad se je izdigao, bilo zemlje od
mladjih geol. naslaga, te da je ista kasnije s njega otišla,
2. Ili, da je kras još prije, nego se je izdigao, bio na
hiljade godina ravan, te da se je na njemu vlastitim trošenjem
stvorila zemlja, - terra rossa — koja je, nakon što
se je izdigao, bila odplavljena, ili pako
3. Da se je kras bio izdigao kao gola vapnena
brda, a da je tek onda od njega vrlo polahko i u maloj
količini trošenjem nastajala terra rossa, koja je s nagnutih
dijelova odmah i odplavljena, te se je na njemu samo ondje
staložila, gdje je on bio ravniji i u pukotinama.