DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 4Š7 —
Slučaj i. po geolozima Tucanu i Katzeru* u obće
nije mogao nastupiti, jer se kras poslije, od kako se je iz mora
izdigao, nije više spuštao, te se po tom na njemu nisu
ni mogle staložiti mladje naslage, osim samo po njekim njegovim
dijelovima, koji sn ostali nizko ili pod morem.


Slučaj 2. je takodjer nemoguć, jer da je kras bio ikada
debelom naslagom terra rose sasvim prekriven, onda bi se
ta zemlja morala bila zadržati na takovim mjestima iz kojih
ju je odplaviti nemoguće a i na ravnim položajima**.


Prema tome ukazuje se najvjerojatniji slučaj 3. prema
kojemu se je kras izdigao kao golo vapneno brdo bez naslaga
zemlje na sebi, te je ono malo terra rosse, što je njegovim
trošenjem nastajalo odmah i splavljeno sa njegovih
strmijih dijelova u pukotine i niže ležeće uvale.


U onim uvalama u koje se spuštaju jarci sa velikim
oborinskim područjem nalazimo u istinu nješto više te crvene
zemlje naslagane, dočim na onim zaravanjcima, na kojima je
kamen razpucan ali iza kojih nema jaraka većeg oborinskog
područja, nalazimo tom crvenom zemljom jedva izpunjene
pukotine kamena.


Iz toga pako moramo zaključiti, da od dotične vrsti vapnenca
nastaje tako malo zemlje, da se od njegova postanka
nije od njega moglo više zemlje stvoriti osim ono malo, što
se nalazi u spomenutim pukotinama.


U ostalom bez obzira na to, da li je kras bio prekriven
zemljom ili nije znademo, da na mnogima njegovima djelovima
neima sada debelih naslaga zemlje, a kako zna


* Vidi Tucan spomenuto djelo i Katzer: Karsthydrographie.
** Iz takovih mjesta, iz kojih bi sada upravo biio nemoguće zemlju odplaviti,
kao što su n. pr. sa svijuh strana zatvorene kotline, mogla je ona biti odplavljena
— ako je ondje bila — jedino u doba, kad se je za velikih prevrata
oblik zemaljske kore često mijenjao t. j . iz dolina postojali strmi brjegoviu doba kad su ledenjaci i silne kiše preobrazivale lice cijele zemaljske površine,


No sve kada bi to i stojalo nebi se onda radi sadanje golotinje krasa
smjelo kriviti kraško žiteljstvo, koje k tome ogolećivanju nije ništa doprinjelo.


Ali ni ta hipoteza nije vjerojatna. Površina cijeloga krasa je tako ogromna,
da bi se sada, nakon splavljenja debelih naslaga terra rosse s njega, moralo na
svoj njegovoj periferiji biti naslagano upravo neizmijernih masa te crvene zemlje.
A kako iz tih neizmjernih masa na njegovoj periferiji neima, moramo zaključiti,
da on nije ni bio prekriven debelom naslagom terra rose.