DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 488 —


demo po tumačenju naših spomenutih uvaženih geologa, da


bi trebala još stoljeća i stoljeća proći, dok bi se takova de


bela zemlja na krasu stvorila, to je i naravna stvar : d a m i


s tom budućom zemljom na krasu ne smijemo ra


čunati nego samo sa onom,koja na krašuveć jest.


Prema tomu si i možemo postaviti kao cilj pošumljivanja
krasa, samo uzgajanje takovog drveća, kakovo na njemu
obzirom na množinu zemlje uzrasti može, a ne bezuvjetno
tražiti, da se na njemu uzgoji veliko drveće i na takovim
mjestima, gdje ono nebi moglo uzrasti.


Konačno mi je spomenuti da kras nije samo naš hrvatski
specijalitet, već da ogromne gole kraške površine— Karrenfelder
— prekrivaju i dobar dio Kantona Appenzell, St.
Gallen, Glarus, Schwyz, Silbern i Unterwalden u Švicarskoj,
te da je predjel Steinernes Meer na granici Salzburga i


-Bavarske nedaleko Watzmanna daleko divljiji i užasniji
kras od našega krasa.
I taj kras čini tamo zaravanjke ali je podpuno gol
tako, da na njemu ni travke nema*.


Ondje barem nije bilo Mletčana, koji bi se radi devastacije
onoga krasa okriviti mogli, a nemogu se okriviti ni
ondašnji žitelji, jer kad oni nisu susjedna nevapnena strma
brda devastirali, nisu sjegurno ni te skoro podpuno ravne
kraške površine.


Društvene vijesti.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar


skoga društva, obdržavane dne 19. lipnja 1914. u „Šumarskom


domu" u Zagrebu.


Prisutni:


Predsjednik presvj. gosp. Marko grof Pejacsevich, I. potpred


sjednik Robert Fischbach, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit


Szentgyôrgyi, zatim odbornici Bona de Marino, Kesterčanek Franjo


Kosović Bogoslav, Dr. NenadićGjuro, Dr. Petračić AndrijaiTolg Vilim.


Nakon što je konstatovan dovoljan broj članova, otvara pred


sjednik sjednicu i pozdravlja prisutne, te se odmah prelazi na usta


novljeni dnevni red


Točk a I Čita se zapisnik prošle redovite odborske sjednice


od 17. travnja 1914.


* Vidi: Berlepsch die Alpen. Leipzig 1862 str. 29.