DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 489 —


Nakon pročitanja zapisnik se uzimlje bez primjetbe do znanja,
a za ovjerovljenje izabiru se odbornici Vilim Tôlg i Marino de Bona.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju.


Izvješćuje se: 1. Da je prema zaključku prošle odborske sjednice
od 17. travnja 1914. pod toč. III/9 po presv. gosp. predsjedniku
društva Njegovoj Preuzvišenosti gosp. banu uz preporuku podastrta
predstavka hrv.-slav. šumarskoga društva o reorganizaciji
šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u zemlji i predstavka


o
promaknuću upravitelja kotarskih šumarija imovnih obćina.
Uzimlje se do znanja.
2. Da je povodom prešne molbe činovnika šumarskoga odsjeka
kr. zemaljske vlade po presv. gospodinu predsjedniku društva
Njegovoj Preuzvišenosti svijetlom banu i predsjedništvu sabora kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije podastrta predstavka predsjedničtva
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva, da bi se status
šumarskih činovnika političke uprave u zemlji proračunom za god.
1914/15. pravedno poboljšao u razmjeru prema stanju statusa inih
struka.
Uzimlje se do znanja.


3. I. potpredsjednik Robert Fischbach saobćuje, da je prigodom
danas preduzete skontracije novčanog poslovanja sa društvenom
imovinom i zakladami zaključen blagajnički dnevnik i to:
a) društvene imovine sa ostatkom od 21:160 K 97 fil.
koji se nalazi:
u vrijednostnim vinkul. papirima sa ... . 20.884 „ 22 „
u gotovom sa 276 ,, 75 „
što čini ukupno 2..160 K 97 «1.


te znanja radi pViobćuje, da je do sada društvenoj imovini spadajućih
10 komada 41/2°/0 zadužnica investicionalnog zajma slob. i kr.
glav. grada Zagreba u nominalu od 5000 K radi lagljeg i jednoličnijeg
blagajničkog poslovanja zamjenjeno sa jednim 47;,% založnicom


I. hrv. štedione u Zagrebu i to: Ser. VIII br. 1061 u nominalu
od 5000 K uz isti tečaj od 95-50 K dakle bez gubitka.
b) Pripomoćne zaklade sa ostatkom od 13713 K 57 fil. koji
se sav nalazi u vinkuliranim vrijednostnim papirima, te da su početkom
mjeseca svibnja ove godine od razpolozive gotovine, nalazeće
se u vinkul. uložnici I. hrv. štedione, nabavljena 2 komada 4V2°/o
založnice I. hrv. štedione u nominalu od 200 K po komadu, pri čemu
je dobiveno 19 K 65 fil. na tečajnoj dobiti.


c) Literarne zaklade sa ostatkom od 3812 K 22 fil. koji se sav
nalazi u vinkuiovanim vrijednostnim papirima, te da su i za ovu zakladu
početkom mjeseca svibnja ove godine od razpolozive gotovine,
nalazeće se u vinkul. u´ožnici I. hrv. štedione, nabavljene dvije
4V20/o založnice I. hrv štedione o nominalu od 200 K po komadu
pri čemu je takodjer dobiveno 19 K 65 fil. na tečajnoj dobiti.


Uzimlje se na znanje.