DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 490 —


Tajnik nadalje izvješćuje:


4. da je prema zaključku prošle odborske sjednice od 17.travnja
o. g. pod toč. III./8 slušatelju šumarstva Vidoju Mihaldžiću od razpoloživog
nepodtgnutog jubilarnog stipendija za godinu 1913./14. izplaćena
podijeljena mu potpora u iznosu od 300 K, dočim je za
podjeljenje istog štipendija za školsku godinu 1914./15. razpisan
natječaj.
5. Da je prema zaključku prošle odborske sjednice pod točkom
V. na zgradi Šumarskog doma izveden popravak škriljevog pokrova,
a radnja točno obavljena prema odnosnom ugovoru i pogodbi.
6. Uredništvo „Vijesnika" u Novoj Gradiški, glasilo udruženja
civilnih tehnika, zahvaljuje se na dozvoljenoj medjusobnoj izmjeni
stručnih listova, a ravnateljstvo kr. vinogradarske i voćarske škole u
Iloku na uvaženju molbe za bezplatno dostavljanje Šumarskoga lista.
7. Hrv.-slav gospodarsko društvo u Zagrebu obdržav. lo je
ovogodišnju svoju glavnu skupštinu dne 28. svibnja o. g. u Zagrebu
na kojoj je naše društvo bilo zastupano po društvenom tajniku Josipu
Jakopcu
Nadalje bijaše član Gjuro Cesaric, kr. žup. šumarski nadzornik
u Osijeku umoljen, da naše društvo zastupa na glavnoj skupštini
hrv.-slav. gospodar, društva kao središnje zadruge u Osijeku, koja
se je glasom poslanog nam poziva za sudjelovanje obdržavala dne


15. lipnja o. g. u Osijeku.
8. Za društvenu knjižnicu nabavljeno je djelo: „Das Einfamilienhaus"
od Hunkela, Berlin, uz cijenu od 3 K 60 fil.
9. Poput prijašnjih godina, tako se je i ove godine predsjedničtvo
obratilo na vis. kr. zemalj. vladu molbom za potporu, te je
naredbom kr. zemalj. vladnog odjela za unutar, poslove od 25.
travnja 1914. u ime zemaljskog prinosa za prvo polugodište 1914.
društvu doznačen iznos od 600 K, a u ime potpore za izdavanje
Lugar, vjestnika 200 K, tom uputom, da se obzirom na sadanje prelazno
proračunsko razdoblje od šest mjeseci imade molba za navedene
potpore svojedobno ponovno predložiti za zemaljsko proračunsko
razdoblje 1914./15., koje počima sa 1. srpnjem ove godine
a svršava koncem lipnja naredne godine.
Sva ova saobćenja uzimlje odbor do znanja.
Točk a III. Pretres prispjelih podnesaka.


1. Abramović Ante, kr. šum. vježbenik u Slatini prijavljuje se za
člana I. razr., a gospodarstveni ured ogulinske im. obćine prijavljuje
za čhnove kot. šumara Maruzzi Ivana i šumar, vježbenika Neuhold
Božidara.
Primaju se.


2. Slavko Sutlić kr. šum. povjerenik u Karlovcu i Mato Medvedović,
oficijal kod gospodarstvenog ureda brodske imovne obćine
mole obročnu otplatu dužne članarine.
Dozvoljava se.


3. Umirovljeni lugar petrovaradinske imovne obćine Paskal
Ničić moli potporu iz pripomoćne zaklade.