DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 491


Zaključuje se, da se molba uzme u razpravn prigodom uobičajenog
razdjeljivanja potpora u oči Božića, a podjedno da se do
toga vremena putem bivše njegove pretpostavljene oblasti pribave
podatci o istinitosti molbenih navoda.


4. Pročelničtvo profesorskog zbora kr. šumarske akademije u
Zagrebu moli, da bi se za časopis L´ Alpe, izdavan od nastavnika
kr. nacionalne visoke šumarske škole u Firenci, slao u zamjenu „Šumarski
list", budući da kr. šumarska akademija u Zagrebu, na koju
je molbom za uzvrat publikacija dostavljen časopis „V Alpe", ne izdaje
nikakih svojih publikacija (Br. 47.).
Zamjena se dozvoljava.


5. Jakov Simić, nadlugar II. ban. im. općine u Petrinji javlja,
da je cjelokupno lugarsko osoblje kraljevine Hrvatske i Slavonije
voljno osnovati organizaciju, pak moli, da im se kao članovima II.
razr. na dan 15. srpnja 1914. dozvoli u dvorani šumarskoga društva
obdržavati skupštinu (Br. 53.).
Odbor molbu uvažava.
b) Čita se dopis kr. zemalj vladnog odjela za bogoštovje i nastavu
u Zagrebu od 6. travnja 1914. broj 24763 iz 1912., kojim se
priobćuje, da je hrvatsko prirodoslovno društvo u Zagrebu odlučilo
na svoj trošak štampati stručni popis svih prirodoslovnih časopisa i
djela, koja se sada nalaze u kr. šveučilištnoj biblioteci u Zagrebu
kao i u svim drugim znanstvenim i stručnim knjižnicama prirodoslovne
struke u zemlji, pak tim povodom preporučuje, da i hrv.slav.
šumarsko društvo ide na ruku knjižničaru hrvatskoga prirodoslovnoga
društva u Zagrebu time, da mu stavi na razpolaganje autentične
i potpune popise društvene knjižnice na razpolaganje i u
tom ga poslu pomogne (Broj 41.).


Odbor zaključuje, da se tome imade u cijelosti udovoljiti.


Točk a IV. Ustanovljenje programa i dnevnoga reda ovogodišnje
glavne 38. skupštine.
Nakon debate ustanovljuje odbor slijedeći program :


a) Dne 3. kolovoza 1914. dolazak članova u Zagreb. Po podne


zajednički posjet i razgledanje prostorija kr. sveučilištne biblioteke i


zemalj. archiva u Zagrebu. Na večer prijateljski sastanak u vrtu lo


kala, koji će se naknadno u programu naznačiti.


b) Dne 4. kolovoza 1914. u 8 sati 30 čase prije podne glavna


skupština u društvenoj dvorani. Poslije podne u 2 s. 20 časa od


lazak brzovlakom sa drž. kolodvora u Našice.


c) Dne 5., a pzema prilikama eventualno i 6. kolovoza 1914.


razgledanje šuma vlastelinstva našičkog, tvornice tanina i paropile u


Gjurgjenovcu i ostalih šumskih podhvata u okolici našičkoj, kako će


se potanje programom naknadno odrediti.


Po tom se ustanovljuje slijedeći dnevni red:


1. Otvorenje i pozdrav skupštinara po predsjedniku društva.
2. Čitanje izvješća o djelovavju uprav, odbora u minuloj godini
1913./14.