DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 492 —


3. Ustanovljenje proračuna za godinu 1915.
4. Izviješće odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i stanju
imovine koncem godine 1913.
5. Izbor predsjedništva i cjelokupnog odbora za slijedeće trogodište
od god. 1915. do 1918.
6. Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitivanje računa
i imovine društva za godinu 1914.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati slijedeća glavna
skupština.
8. Predloži gg. članova, koji se u smislu § 21. f) društvenih
pravila, barem 2 dana prije skupštine imaju pismeno podnijeti društvenom
predsjedničtvu.
Točka V. Razprava o nacrtu proračuna za godinu 1915.


Čita se stavka po stavka po predsjedničtvu, sastavljenih nacrta
proračuna za godinu 1915. i na pojedine stavke daje nužno razjašnjenje,
nakon česa odbor zaključuje, da se nacrti proračuna, kako
su po predsjedničtvu sastavljeni i to društvene imovine, pripomoćne
zaklade i literarne zaklade, predlože glavnoj skupštini na pretres i
prihvat i objelodane u slijedećem broju Šumarskoga lista za mjesec
srpanj o. g.


Točk a VI. Eventualni predloži.


Čita se dopis kr. kot. šumara u Ivancu L. Bugarovića, kojim
na poticaj urednika B. Kosovića saobćuje, da su odnosne dvije okamenine
debla, koje se nalaze kod ulaza u grad Klenovnik, sudbeno
inventirane, kao što i cijelo imanje, nu da mu je sadanji upravitelj
dobara obećao, daće kod mjerodavnih faktora poraditi oko toga, da odnosne
okamenine dobije šumarski muzej ili badava, ili uz neku
odštetu.


Odbor zaključuje, da se odnosne dvije okamenine troškom šumarskoga
društva nabave za šumarski muzej (Br. 43.).


Pošto inih predloga nema, to predsjedatelj, zahvaljujuć prisutnima
na trudu, zaključuje sjednicu, a zapisnik ovaj ovjerovljuju u
slijedećoj sjednici od 3. kolovoza 1914. izabrani odbornici:


Nazočni zapisnik pročitan je i ovjerovljen u izvanrednoj sjednici
upravljajućeg odbora šum. društva dne 13. XII. 1914., koje je
obdržavanje dozvoljeno odpisom preuzv. gosp. bana od 30. XI.
1914. br. 8487 Pr.


Prof. Fran Kesterčanek Dr. A. Petračić


R. Fischbach.
Različite vijesti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih
prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju
od 1. svibnja do 15. prosinca 1914.


I. U ime članarine I. razreda te upisnine uplatiše :
Agić pl. Oskar 10 K, Abramović Ante 12 K, Biskup Ferdo 10 K,