DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 49     <-- 49 -->        PDF

u. 47 -**
8/b. i c, dobiti prilično normalni slijed dobnih razreda u


tom sjekoredu.


Ako u uređajnom zapisniku budu na ovakav način
obrazložene dispozicije o sječi, tada će one biti potpunoma
jasne i upravljajućem šumaru, te će ih on i cijeniti i sa
voljom provadjati.


Po alineji 5. toč. 1. §. 4. rastavljaju se sjekoredi medjusobno
glavnim prosjekama. Tu se prije svega mora naglasiti,
da se izraz „glavni prosjek" ne ima uzeti doslovno,
nego prema smislu i svrsi tih prosjeka. Izraz „glavni prosjek"
ima značiti ono, što Nijemci nazivlju „Wirtschaîtsstreifen",
koji nije uvjek prosjek, nego može biti i dovoljno široki
put. Takav je n. pr. u slici 1. put označen sa ".. Ti glavni
prosjeci ne omeđuju sjekorede sa svih strana, nego ih raztavljaju
samo u njihovoj širini — vidi prosjeke c i D, dočim
ih u duljini rastavljaju samo pobočne prosjeke, koje čine
ujedno medje odjela — vidi prosjek ´. izmedju odjela 5.
i 6. gdje je ujedno i medja sjekoreda.


Za širinu sjekoreda veli prof. A. vitez Guttenberg u svojoj
knjizi „Die Forstbetriebseinrichtung, Wien u. Leipzig 1903."
da je u glavnom ovisna o tomu, da se drvlje može do
glavnih prosjeka, koji su redovito izvozni putevi, izvažati
bez prevelikih troškova. Stoga kao dopustivu širinu sjekoreda
zagovara 600—800 m. Austrijska instrukcija za uredjenje
šuma u § 9. odredjuje, da širina sjekoreda (podjedno
duljina odjela) u šumama u bregovima i kod extenzivnog
gospodarenja ne ima biti veća od 1000 m= l kim., a u
prigorju i kod intenzivnog gospodarenja ne više od 800 m.


Te će širine u velikim gospodarstvenim jedinicama odgovarati
i našim prilikama, a svakako će dobro poslužiti
kao njeka direktiva osobito onda, ako su obronci predugi,
te ih treba u vodoravnom smjeru razdjeliti u dva ili tri
sjekoreda.


Uputno je, da se cijela gospodar, jedinica razdijeli u sjekorede
— ne smeta pri tomu, ako se to učini i za mladje sastojine,