DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 49 —


ex 1914. imovne općine medju općine i zem. zajednice u
bivšoj vojnoj Krajini i bivšem provincijalu, ma da se njihova
svrha i zakonski temelji bitno razlikuju od potonjih,
te se imovnim občinama dapače zakonom o dohodarini poriče
javnost, i one se smatraju privatnim poduzećima, a sve to bez
pravnoga temelja.


Uslijed toga ovim zakonom o dohodarini nisu mogli biti
uglavljeni prihodi i rashodi, koji bi se imovnim općinama
priznavati morali, a koji se faktično ni priznali nisu, ma
da su na zakonskom temelju osnovani.


U tu svrhu bio je prošle godine izaslanik ministarstva
financija u uredima imovnih općina, da njihove čiste prihode
uglavi i u sklad dovede zak. cl. XLVI. .. 1914. o dohodarini
sa zakonima o, imovnim općinama, koji ne poznavajuć
uredbu imovnih općina, niti se je s njima mogao upoznati kroz
ono par sati prebivanja kod gospodarstvenog ureda, te ne držeć
se faktično unišlih i izdanih svota, bazirajuć cijeli postupak
na propisu, te ne priznavajuć neke, na zakonu osnovane izdatke,
udario je bez ikakovog pravnog temelja za god. 1915.
jednoj imovnoj općini čisti dohodak od 895.000 K ili 45.197 K
50 fil. dohodarine, što je ubitačno za jednu instituciju, koja
ne samo, da je korisna, narodu, već i zemlji i državi.


Nijedan zakon u državi, a tako niti zakon o dohodarini,
nije stvoren zato, da ide za uništenjem uredaba, koje su
od dobrobiti za narod, zemlju i državu kao niti za uništenjem
privatnih osoba, već je taj zakon stvoren za to, da ti zavodi i osobe
pravedno i razmjerno doprinašaju od svojih faktičnih dohodaka
i u državne svrhe, ako do sada možda nisu ništa
ili su razmjerno malo u tu svrhu doprinašali.


Po §. 2. zak. čl. XLVI. .. 1914. ne plaćaju ratne dohodarine
a) dionička društva, b) humanitarni i prosvjetni zavodi,
c) jurisdikcije, gradovi i općine.


Noviji zakon §. 7. zak. čl. XXI. .. 1915. ovaj oprost
proširuje na crkve (crkvene općine) monaške redove (opatije,
prepoštije), te konačno na zaklade i fondacije, ma da su