DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 51 tako,
da je krajiškim obiteljima izlučena i u podpuno vlasništvo
predana polovica državnih šuma i uživanje dohodaka
te polovice uredjeno zakonima od 15. lipnja 1873. i 11. srpnja
1881., dočim je druga polovica ostala podpuno vlastništvo države.


Sama dioba poduzeta je izmedju države i skupnosti
svake pukovnijske općine (dakle cijele pukovnije kao jedna
cjelina).


Prema čl. 1. i 2. zak. od 15. lipnja 1873. imadu sačinjavati
sve mjesne općine spadajuće do sada k jednom krajiškom
pukovnijskom kotaru, jednu posebnu samostalnu općinu
pod upravom i nadzorom države, dotično kr. zemaljske
vlade, prema članku 27. zak. od 15. lipnja 1873. (vidi tu
mačenje c. i kr. glavnog zapovjedništva kao krajiške zemaljske
upravne oblasti u okružnici od 2. srpnja 1879. pr.


1. z. u komadu VIII. od god. 1879. i naredbu kr. zemaljske
viade odjela za unutarnje poslove od 2. veljače 1893. broj
18.293 .. 1890.).
Po §. 8. zak. od 11. srpnja 1881. imenuje i premješta
činovnike imov. općina vrhovna zemaljska oblast i vodi
disciplinarnu vlast nad njima.


Po §. 7. zakona od 11. srpnja 1881. imade se utemeljiti
zajednička mirovinska zaklada, u koju zakladu imade
svaka imovna općina, svake godine uplaćivati prinos, koji
se imade obračunati na 10% svote sveukupnih godišnjih
plaća.


Prema čl. 10. zak. od 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona
od 11. srpnja 1881. imade se dobitak na drvu i na inim
šumskim proizvodima imovno-općinskih šuma u prvom redu
upotrebiti za pokriće vlastite kućne potrebe ovlaštenika
imovne općine. Svaki preko te potrebe preostavši suvišak
dobitka, imade se u korist imovne općine prodati. Takovom
prodajom dobiveni novci imadu se ponajprije na podmirenje
poreza, nameta i drugih danaka propisanih od posjeda imovne
općine, onda troškova gospodarstva i zagajivanja šuma upotrebiti.
Iza toga možda preostavši dohoci imadu se obratiti na