DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 52 -*
osnivanje, gradjenje i uzdržavanje cesta, na potoke i zaplave,
na ošumljenje krasa, na škole, na opće koristne zavode i
na druge slične, cijeloj imovnoj općini probitačne svrhe.


Ako li pako dobitak iz prihodnih suvišaka za podmirenje
poreza gospodarstvenih izdataka i troškova ošumljenja
ne dosiže ili pako, ako nikakovih prihodnih suvišaka ne preostane,
tad su ovlaštenici imovne općine obvezani pripomagati u
svrhu podmirenja novčanih potreba plaćanjem razmjerne
šumske pristojbe za užitke, što ih oni u naravi dobivaju.


Prema §. 22. nap. A. zak. od 11. srpnja 1881. za provedbu
§. 4. zak. od 8. lipnja 1871. o odkupu šumskih
služnosti — nije pravoužitnicima dozvoljeno za kućnu porabu
besplatno ili uz smanjenu šumsku pristojbu dobiveno
drvo za gradju ili ogrjev prodati ili za druge vrijednosne
predmete zamijeniti ili darovati.


U smislu ustanove §. 20. ces. kr. naredbe oo 15. srpnja
1881. glede sjedinjenja Krajine, ostaje svakolika imovina
mjesnih imovnih općina za sva vremena zajamčena naročitoj
posveti njezinoj.


Prema §. 12. zakona od 11. srpnja 1881. „sve odredbe
zakona od 8. lipnja 1871. o izlučenju užitnoga prava krajiških
stanovnika na drvlje, pašu i šumske proizvode, i zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama u hrvatskoj
slavonskoj Krajini, u koliko nijesu promijenjene ustanovama
ovoga zakona, ostaju i nadalje valjanimi".


§. 33. naputka A. k zakonu od 11. srpnja 1811. glasi:
„Pošto su po §. 4. zakona od 8. lipnja 1871. o odkupu
šumskih služnosti dužne oblasti sudjelovati kod uredjenja
zajedničkog uživanja šuma imovnih općina, i pošto je smislu
članka 27 zakona o imovnim općinama od 15. lipnja
1873. pridržano državi vrhovno vodjenje cjelokupnog rukovanja
kod imovnih općina: imaju sve oblasti i državni službenici,
koji su po ustanovama ovoga naputka pozvani, da
sudjeluju kod uredjenja zajedničkog uživanja šuma imovnih
općina, svoja odnosna uredovanja ureda radi obavljati".