DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 53 —


Iz tih zakonskih ustanova biva jasno, da su imovne
obćine javne uredbe u smislu §. 199. k. z. slovo d. i da
su činovnici krajiških imovnih općina javni urednici u smislu
§. 101. i 181. k. z. Ti činovnici imenovani po kr. zemaljskoj
vladi (banu), vršeći svoju službu, rade po nalogu, koji su od
javne državne oblasti primili za čuvanje imetka imovne općine
i redovita uprava s tim imetkom tiče se interesa države,
jer dohodci imovne općine nisu namijenjeni lih privatnoj
svrsi imovne općine i općinara, jer se ti dohoci imadu
obratiti i trošiti na osnivanje, radnje i uzdržavanje cesta,
željeznica, na potoke i zaplave, na posumljenje krasa, na škole
i opće korisne svrhe, na koje bi eventualno imala trošiti
država sama, dakle činovnici imovnih općina bivše hrvatske
slavonske vojne Krajine vrše donekle i poslove vlade.


II. O uredjenju šumskog gospodarstva i gospodarstvena
osnova imovnih općina u bivšoj
vojnoj Krajini.


Prema čl. 21. zakona 15. lipnja 1873., te §. 10. zakona
od 11. srpnja 1881. i k tome izdanog provedbenog
naputka B), imade se šumsko gospodarstvo imovnih općina
urediti po načelima strogo potrajnog godišnjeg šumskog gospodarstva
tako, da se smije godimice sjeći jednogodišnji
prirast (etat) svih šuma imovne općine, dakle samo kamati,
koji prihod se imade privesti svrsi i načelima propisanim
člankom 10. zakona 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona od 11srpnja
1881


Imovne su općine prigodom segregacije dobile većim
dijelom ili premlade ili prestare sastojine tako, da bi se
prema uredjenju i osnovi sječa tih starih hrastovih sastojina
zavukla u nedogledno vrijeme, čime bi imovne općine ne
samo na godišnjem prirastu (kamatima), već i na drvnoj
gromadi (kapitalu) gubile, jer te prestare sastojine, ne
samo da neprirašćuju, nego trunu i propadaju, te na kvalitativnoj
i kvantitativnoj vrijednosti gube,