DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 55 —


žavnih papira od nepotrošive glavnice, a da je i kod toga
ta imovna općina bila prikraćena ne treba dokazivati.


Dakle i ovdje je ta imovna općina išla u susret zemlji
i državi preko svojih sila, što je rado učinila, koja okolnost
se takodjer prigodom oporezovanja uvažiti mora.


III. Obrazloženje.
- Iz svega toga slijedi, da se sav dohodak imovne općine
nakon podmirenja kućne potrebe pravoužitnika, upotrebljuje
na podmirenje poreza, nameta i drugih danaka propisanih
od posjeda imovne općine, onda troškova gospodarstva
i zagajivanja šuma, a iza toga preostavši dohoci
upotrebljuju se na osnivanje, gradjenje i uzdržavanje cesta,
na potoke, zaplave, na ušumljenje krasa, na škole, na opće
korisne zavode i druge slične, cijeloj imovnoj općini, zemlji
i državi probitačne svrhe, prema zakonskom članku 10. zakona
od 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona od 11. srpnja 1881Prema
tome imovne općine od svojih dohodaka ne stiču
kapital, od kojega bi one same ili njezini pravoužitnici imali
direktne koristi, već sav dohodak upotrebljuju u javne i
opće korisne svrhe, što se svake godine proračunom osigura,
koji kr. zemaljska vlada odobrava, a jedan primjerak
si zadrži za kontrolu, da se dohoci imovne općine zakonom
propisanoj svrsi privedu.


Da su imovne općine u javne i opće korisne svrhe kao
za kanale, u svrhu odvodnje za novogradnju i uzdržavanje
cesta, željeznica, crkava, škola i drugih od dana svoga opstanka
do danas mnogo doprinijele, može se u svako doba
dokazati blagajničkim knjigama i godišnjim proračunima
imovnih općina.


Buduć se godišnji prihodi na drvu u hrastovim sječinama,
nakon podmirenja pravoužitnika za kućnu potrebu na
gradji, prodavaju velikom dražbom trgovcima, jer bi bilo nerazumno
gospodarstvo takovo skupocjeno drvo doznačivati
pravoužitnicima kao gorivo za kućnu potrebu, čime nastaju