DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 57 —


jer besplatno i uz sniženu cijenu doznačeno drvo pravoužitnicima
nije nikada podpadalo nikakovim porezima dapače
niti biljegovini, ne može podpadati niti dohodarinskom
porezu.


2. §. 1. točka VII. zakon. član. XLVI. .. 1914. al. 4.
glasi : . ako gospodarskim poslovima te imovine upravlja posebno
ustrojstvo na pr. zastupstvo spomenuto u §. 6. zak.
čl. XII. od god. 1894. u §, 25. zak. cl. XIX. od god. 1898.
u hrvatsko slavonskom zakonu od 25. travnja 1894. o uredjenju
zem. zajednica. U ovom slučaju valja — sa gledišta
plaćanja poreza - i tada još smatrati ovdje navedenim posebnim
poreznim subjektima, ako je svakome ovlašteniku
odmjereno ovlaŠteništvo u aliquotnom dijelu prema cijelom
zemljištu".


Imovne općine ne podpadaju pod nijednu napomenutu
zakonsku ustanovu, već za imovne općine i danas vrijede
ustanove zakona od 8. lipnja 1871., 15. lipnja 1873., od 11.
srpnja 1881. Ovlaštenik imovne općine ne stiče svoje ovlaŠteništvo
u aliquotnom dijelu prema cijelom zemljištu imovne
općine, već prema veličini svog zemljišta na kojem vodi
kućanstvo (§. 7. nap. A. zakona od 11. srpnja 1881. i §.4.
zakona od 8. lipnja 1871.). Osim toga, da postane ovlaštenik
imovne općine mora dokazati svoje personalno i realno
pravo t. j . da je rodjen krajišnik, da posjeduje krajišnički
grunt i kuću u kojoj sam kućanstvo vodi (§. 3. nap.


A. zakona od 11. srpnja 1881. i §. 4. zakona od 8. lipnja
1871.). Prema tome ovlaštenici imovnih općina svoje pravo
stiču i danas na isti način i na temelju istih zakona kao što
su sticali za vrijeme vojne Krajine.
Iz svega toga pako slijedi, da imovne općine ne podpadaju
pod §. 1. točka VII. zak. član. XLVI. .. 1914., te
su samo napomenute s razloga, što nisu bile kao takove
poznate.


3. U smislu ustanove §. 20. ces. kr. naredbe od 15.
srpnja 1881. glede sjedinjenja Krajine, ostaje svakolika imo