DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 42     <-- 42 -->        PDF

__ 104


čivi prirast. Medjutim ne će se učiniti nikakova pogriješka,
ako se za mladike u opće ne naznači drvna zaliha i to s
razloga, što se po ured. naputku ne ima prihod izračunavati
po kakovoj formuli, gdje bi bilo potrebno znati ukupnu
sadanju zbiljnu zalihu, a niti je u ine kakove svrhe potrebno
znati drvnu zalihu u takovim mladićima.


Kod ustanovljivanja drvnih zaliha izbrajanjem ili pomoću
pokusnih ploha, treba što većma izbjegavati obaranje
stabala, te njihove drvne gromade ustanovljivati po stabalnim
gromadnim skrižaljkama (Baumholzmassentafeln) i to
s razloga, što se u onom slučaju, ako se posjeku i sekcioniraju
samo pojedina stabla, ne dobiju dovoljno točni rezultati,
jer pojedino srednje stablo redovito po svom obliku
i uzrastu ne pretstavlja faktično uzor-stablo, te je kao
svagdje, tako i tu rezultat dvojben uvjek onda, kada se iz
maloga zaključuje na veliko — u ovom slučaju ako se iz
rezultata jednoga ili dvaju srednjih stabala izvodi zaključak
za veliki broj stabala cijelih odsjeka.


Konačno treba i tu vazda imati na umu, da potrošak
na vremenu i novcu ima, kako je već opetovano naglašeno,
biti u razumnom razmjeru sa svrhom. To pako naročito
vrijedi´kod nas, gdje se iz veoma mnogo razloga
mora nastojati, da se sastave doduše valjane
osnove, nu uz to da rad bude brz i što moguće
jeftiniji.


Prema točki 2. §. 11. ima se u onim sastojinama, koje
se predvidno ne će posjeći u prvom desetgodištu, eventualna
nuzgredna sastojina razlučiti od glavne sastojine. To
je određeno stoga, jer se na temelju toga u posebnoj porabnoj
osnovi propisuje visina međutimnog užitka. Te nuzgredne
sastojine imaju se stoga razlučeno od glavnih sastojina
izkazivati samo u onom slučaju, ako će one predvidno
u budućem deceniju doći kao međutimni užitak do
uporabe.


(.Nastavit će se).