DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 106 —
same isprave, podneska za dokumentiranje, odnosno pismeno
redigiranje pravnog čina ili dogodjaja. Podmiruje se biljegovanjem
(prije biljegovanim papirom a sada biljegovkama),


Prometni je porez najmoderniji i dosele najmanje iscrpljen.
Ovim se oporezovanjem najpodesnije prilagodi porezna
stavka poreznoj snagi. Gdjegod se pojavi u pravnom
prometu vidljiva vrijednost, tada država jedan dio vrijednosti
kao porez za sebe rekvirira. Prometnom se je porezu prije
podvrgao samo pravni promet nekretnina. U novije doba
samo stanoviti oblici prometa pokretnina sačinjavaju predmet
oporezovanja (pristojbe).


Biljegovani arci i biliegovke.
Biljeg je znak bojom natiskan na papir, a biljegovka
je četverouglasti otisnutim biljegom providjeni papirić, koji
se ima prilijepiti na papir (spis).
Manjak biljega može biti samo razlogom kazni, a nipošto
uskrati uredovanja, pravnoj zaštiti od strane države.
Biljegovni zakon od 9. veljače 1850. nije poznavao
biljegovka u današnjem njihovom obliku, nego su isprave sastavljane
na biljegovanim arcima. To su bili posebni arci, koji
su bili providjeni biljegom, od prilike onako, kao što .. danas izdaju
mjenice na biljegovanim bjelicama. Takav je postupak zadavao
poteškoće u rukovanju pravnog prometa. Stoga su
carskom naredbom od 28. ožujka 1854. na mjesto biljegovnih
araka uvedene biljegovke sadanjega oblika. Carska
je naredba stupila na snagu 1. studenoga 1854. a četiri
je godine nakon toga 1. studenoga 1858. posvema
dokinuta uporaba biljegovanih araka (bjelica). Zakonskim je
člankom XXIII.: 1868. ovlašten ministar financija, da uzdrži
u krijeposti do 31. prosinca 1869 postojeće propise o bilje


zima, pristojbama i taksama sa nekojim preinakama navedenim
u samom zakonu. (Vidi Sbornik 1869. strana 104).
Daljnje su promjene uslijedile navedenih godina 1873.,


1875., 1881. itd.