DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 10.7 -
Preinaka nekih ustanova od biljega i pristojba.


Zakonskim su člankom XXVI. 1881. zajedničkoga hrvatsko-
ugarskoga sabora preinačene nekoje ustanove o biljegama
i pristojbama. (Sbornik 1881. strana 279.)


Preinačeni su ulomci postotnih pristojbenih stavaka,
zatim pristojbe za prenos posjeda i ustanovljene su nove
stavke biljegovine za I. ljestvicu (§§. 1, 2 i 3).


Prebiljegovanje obavlja obvezana uredovna osoba
na svim podnescima i prilozima, za koje nije propisano, da
se piše preko biljegovke.


Svaka se na pismu prilijepljena biljegovka prepečati
uredovnim pečatom, koji označuje dan prebiljegovanja.


Ako li uredovni pečat nema oznake dana, tada se biljegovka
prepečati uredovnim pečatom i odma zabilježi dan
prebiljegovanja na gornjoj strani svake pojedine biljegovke.


Na želju stranaka ima se prebiljegovanje izvršiti u njihovoj
prisutnosti. (§. 4).


Biljegovina se podmiruje na trgovačkim obveznicama,
doznačnicama, zadužnicama, izdanim za predujam na robu ili
za vrijednosne papire tako, da se primjerena biljegovka prilijepi
na prvoj strani isprave i prvi se red teksta isprave
napiše preko doljnje šarne strane biljegovke, kada se ne
rabi tiskani obrazac. Ako li se upotrebi tiskani obrazac,
onda se biljegovka propisno prebiljeguje (§. 5).


Biljegovna obveza konta i nota.
Računi, note, iskazi i slična pisma, što no ih trgovci
i obrtnici izdaju o tražbinama potičućim iz njihova posla,
jedan drugomu ili drugim osobama bez razlike, da li se u
njima posvjedočava podmirba ili ne, i jesu li izdavaoci podpisali
ili ne, ako ne glase na veću svotu od 100 K, biljeguju
se od svakoga arka sa 2 f, inače pako podpadaju biljegovini
od svakoga arka sa 10 f.
Pod kontom se razumijevaju takodjer izvaci od konta,
a pod notama fakture i njihovi prepisi.