DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 108 —


U pogledu dužnosti uporabe biljegovke nema razlike,
da li je izdavajuća tvrtka na tima izvacima od računa, na
fakturama ili na prepisima pisano ili tiskano ili ma kojim god
drugim načinom označena ili ne.


Biljegovna se dužnost proteže i na onaj slučaj, kada
se takovi konti, izvaci ili note uvrste u tekst trgovačkih i
poslovnih pisama, ili se priklope ovakovom pismu kao dodatak
ili prilog. Kada se podnesu konti, izvaci ili note
oblasti ili javnoj blagajni na isplatu na mjesto namire, ima
se na njim podmiriti, kao na namirama polag ljestvice II.
pripadajuća biljegovina priljepljenjem biljegovka uz uračunanje
jur upotriebljene biljegovke na kontima od 2 ili 10 f.


Pod javnim se blagajnama razumijevaju sve one blagajne,
kojima upravljaju organi države, javnih zaklada, javnih
oblasti i općina, ili pod državnom upravom stojeći javni
zavodi i poduzeća.


Pod istu biljegovku od 2 do 10 f. podpadaju eskomtne
note bankira, mjenjačnica novčanih i vjeresijskih zavoda, ter
ostalih poduzeća ne manje u svratištima i gostionama sa
podpisom ili potvrdom izmirbe, ili bez toga izdani konti,
kao što i prepisi tih konta.


Od takovih knjižica, u koje upisuju trgovci ili obrtnici
za stranke odpremljenu ili izručenu robu, izvršene radnje ili
ostale poslovne činidbe i iz ovih proističuće tražbine, pripada
stalna biljegovka od 30 f. za svaku godinu.


Primjerene biljegovke treba prilijepiti na prvoj strani
kao konti, tako i knjižica, te preko njih napisati prvu stavku
konta ili knjižice.


Ako se pako rabe tiskani obrasci, to se uporabljuje
napred opisani propisni postupak.


Tko primi kontu neprovidjenu sa propisnom biljegovkom
ili slično pismo, a ne podnese ga za 16 dana poreznom
uredu, da se nalaz sastavi, odgovoran je u drugom
redu za počinjenu prikratu biljegovine, ako se ne može
kazna ućerati od izdatnika (§. 6.).