DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 114 —


vaoci ovih, ako im ukupni godišnji čisti prihod ne premašuje
godišuje 800 K.;
g) tvorničke nastane dioničarskih društava i za tvorničke
svrhe služeče zgrade i


h) takova tečevna društva, koja su ustrojena samo za
vrijeme življenja društvenih članova ili njihovih nasljednika
ili za vrijeme, koje ne premašuje 15 godina. (§. 24. zak.
čl. XXVI. 1881.)


Krajiške su imovne općine proste od pristoj benog
jednačka. U sjednici je od 20. siječnja 1899. izreklo
kr. ug. upravno sudište pod brojem 6491 F ex 1898.
od 20. siečnja 1899. slijedeću osudu:


Kr. ug. upravno sudište uvažuje tužbu, te riješava tužiteljnu
imovnu općinu dužnosti plaćenog propisanog joj pristojbenog
jednačka od 389 for. 34 nov. na godinu.


Razlozi : Tužiteljica II. ban. imovna općina u Petrinji došla
jena temelju zakona od 8. lipnja 1871. u vlasništvo šumskog
gospodarstva, što ga ima i to u ime odkupa prava drvarenja,
paše, žirovine i inih prava uživanja, zajamčenih obiteljima
pukovnijskih općina, koja su dosele bila u običaju
u državnim šumama u bivšoj vojnoj Krajini, a zvala se ma
kako.


Nepokretna imovina, koja se sastoji iz šumskog gospodarstva,
ma da i jest nerazdijeljenim vlasništvom imovne
općine, gledom na to, što je uživanje imovine u nerazdruživom
spoju samo sa posjedom kuće ili zemljišta pojedinih
žitelja, dotično obitelji, prosta je u smislu točke c §. 24.
zak. članka XXVI. od godine 1880., od pristojbenog jednačka.


A budući glavnica od 194.665 for. 11 nč. podvrženom
pristojbenom jednačku, potječe takodjer iz šumskog gospodarstva
tužiteljne imovne općine, pa ma da po zaporci valovnice
sačinjava i jednu netaknjivu- temeljnu glavnicu, to
su ipak na porabu i uživanje iste, ako i ne neposredno, to
posredno ovlašteni oni isti žitelji općine, koji su na uživanje