DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 115 —


šumskog gospodarstva ovlašteni, jer kamati glavnice, buduć
sačinjavaju jedan od pokrivnih temelja izdataka, skopčanih
sa šumskim gospodarstvom, uplivišu na imovnost šumskog
gospodarstva.


Ta pokretna imovina ima dakle u pogledu uživanja
iste jednu narav sa onom nepokretnom imovinom, iz koje
je potekla, pa tako i sa gledišta pristojbenog jednacka treba
da podpada istom postupku, kao što sama nepokretna imovina
tim više, jer nema dvojbe, da uživanjem te nerazdijeljene
imovine raste vrijednost zemljišta na to ovlaštenih, pa
tako i prenos istih podpada većoj pristojbi, nego bi podpadao,
da sa istima nije skopčano to pravo uživanja, ili
imovina pojedinih opcinara, kad se prenosi, jest zajedno
sa tim pravom uživanja predmetom redovite prenosne pristojbe.


Ako bi se dakle upitna glavnica još posebno i pristojbenim
jednačkom obteretila, postojao bi slučaj dvostruke
odmjere.


Iz tih razloga trebalo je tužbu uvažiti, te odlučiti prema
sadržaju dispozitivnog dijela nazočne osude.
Sudište izdaje dva primjerka ove riješidbe zagrebačkom
kr. financijalnom ravnateljstvu skupa sa prilozima izvješća od


7. svibnja 1898. broj 18.896 na izvršbu tim nalogom, da
jedan primjerak u smislu §. 138. zak. čl. XXVI. g. 1896. i
točke 24. provedbene naredbe broj 21.973. M. 4. 1896.
dade tužitelju uručiti.
Nadalje je kr. ug. upravno sudište u državnoj javnoj


5531 F


sjednici dne 24. ožujka 1902. broj -jg^-* uzelo u razpravu
stvar pristojbenog jednacka šumsko-gospodarstvenog ureda


II. banske imovne općine u Petrinji, u kojoj je kr. financijalno
ravnateljstvo u Zagrebu odlukom od 14. studenoga
1900. broj 52963 riješilo utok, podnesen glede pristojbenog
jednacka od 3´04 K., propisane kod kr. poreznog ureda u
Petrinji u G. od god. 1900. pod stav. broj 248, te je iz