DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 116 —


reklo uslijed tužbe rečene imovne općine slijedeću osudu:
Kr. ug. uprav, sudište uvaživši tužbu riješava tužiteljicu
imovnu općinu obveze plateža na teret joj propisanog pristojbenog
jednačka i odredjuje brisanje istoga, jer i po tužiteljici
imovnoj općini kupljene nekretnine valja smatrati
dobrima takove naravi, koje doduše sačinjavaju nerazdijeljivo
vlasništvo kojega općinstva, nu uživanje ili izrabljenje istih
stoji u nerazdruživoj svezi jedino sa kućnim ili zemljišnim
posjedom pojedinih stanovnika tako, da te nerazdijeljive nepokretnine
isključivo samo cijeloviti dio pojedinih posjeda
sačinjavaju, buduć da su takove nekretnine polag ustanova
opazke 1 c točke D) članka 9/95 pristojbene tarife proste
od pristojbenog jednačka, to je valjalo u smislu nazočne


osude odlučiti.


Sudište izdaje dva primjerka overiješidbe zagrebačkom
kr. financijalnom ravnateljstvu skupa sa prilozima izvješća od


24. ožujka 1901. broj 12.222 na izvršbu tim nalogom, da
jedan primjerak u smislu §. 138. zak. član. XXVI: 1896. i
točke 24. provedbene naredbe broj 21.773 M. E. 1896. dade
tužitelju uručiti. (Vidi i nar. k. z. vi. o. z. n. p. od 12. ožujka
1884. br. 10171. u ured. sbirci II. od g. 1899. str. 213.)
I zemljištne su zajednice u starom provincijalu
i mjestne obćine u bivšoj vojnoj Krajini
proste od pristojbenog jednačka.


U tom je pogledu glede z. z. u bivšem provincijalu ili
glede t. zv. urbarskih obćina izašla slijedeća tumačeća : N a-
r e d b a kr. zem. vlade odjela za unut. poslove, od 28. lipnja
1882. br. 24401. u predmetu otpisa nepripadno urbarnim
imovnim občinam propisane pristojbene takmine od urbarskih
šuma i pašnika.


Kr. vladni odjel za unutarnje poslove, razabrao je u
više slučajeva, da kr. porezni uredi pristojbenu takminu odmjeruju
od segregiranih, pojedinim bivšim urbarialcem u
vlasništvo pripalih zemljišta, držeći se kod toga onoga neiz