DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 117 —


pravnoga načela, po kojem se sve urbarske šume i svi urbarski
pašnici nazivlju općinskima, premda nisu nikada bili
općinsko vlasništvo, već uvijek suvlasništvo bivših podanika
urbarskih, jer sačinjavaju nerazdijeljenu svojinu zadruge t. j .
skupa urbarialista i njihovo je uživanje uvijek spojeno s posjedom
kuće i zemljišta, te prema tomu spadaju ova zemljišta
u red onih, koja si po §. 24. zak. cl. XXVI. od god.
1881. izuzimlju od pristojbene takmine, odnosno od kojih
se nepripadno propisana takmina odpisati ima.


I kr. je financijalno ravnateljstvo dopisom svojim od


10. travnja 1882. br. 8902 u odgovoru na vladinu zamolnicu
od 24. veljače t. g. br. 8155 za saobćenje svoga mnijenja
istog kr. vladnoga odjela, odvratilo, da je do sele općinam
odmjeravan i propisivan bio pristojbenijednačak samo od onoga
posjeda, što no su ga općine valovale kao vlasništvo općine.
Sa razloga toga odmjeravao se je jednačak općinam
takodjer i od urbarskih pašnjaka i šuma u svim slučajevima u
kojima ne bijaše dokazano, da je taj posjed vlasništvo pojedinih
sesionara a njihovu slobodnomu posjedu prikopčan, u kojem
slučaju dakle, ako je dokazan, taj posjed u smislu tar. cl.
9/95 D. bilj. 3 sbirke zakona i propisa o biljegovini i pravnoj
pristojbi, zatim §. 24. č. z. čl. XXVI. od god. 1881.
nepodpada pristojbenom jednačku.


Što se pako tiče napose urbarskih šuma i pašnjaka,
koji u smislu car. naredbe od 17. svibnja 1857. podpadaju
segregaciji, to primjećuje rečeno kr. financ, ravnateljstvo,
da će se glede njih tekar poslije dovršene segregacije konstatovati,
da li su porazdijeljeni medju gospoštije i općine
ili pojedine sesionaše, te da će imati općine plaćati pristojbenu
takminu od dijela, što no ih je zapao segregacijom
kao moralno tijelo; posjed pako, koji je razdijeljen medju
gospoštije i pojedine sesionaše, da nepodpada pristojbenoj
takmini, te da će se od ovakova posjeda občinam propisani
jednačak odpisati, čim obćine odlukom urb. suda zatim starima
i novima posjedovnim listovima dokažu, da im poslije