DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 118 —


provedene segregacije po urbarskom sudu od razdijeljenih
pašnjaka i šuma ništa dopitano nije.


U svrhu dakle, da se ovi zamršeni odnošaji urede, poziva
se kr. podžupanija (gradsko pogl.) da odmah za to
potrebito uredovanje preduzme, te da sve od ©vakovih zemljišta,
koja su segregacijom pripala pojedinim bivšim urbarskim
podanicima proiztičuće tražbine drž. erara na pristojbenoj
takmini posebnoj likvidaciji podvrgne, pozvav podjedno
kr. poreznog nadzornika, da od svoje strane opredijeli
svoga činovnika, koji će se imati tomu uredovanju pridružiti.


Neodazove li se kr. porezni nadzornik tomu pozivu,
to će se imati likvidacija bez izaslanika financijalnoga provesti,
te sve gore naznačenim neizpravnim načinom propisane
pristojbene takmine kr. porez, nadzorniku na odpis priopćiti.


O pa z ka: Ova je naredba kasnije još okružnicami kr. zem. vlade, odjela
za poslove unut. od 13. listopada 1882. br. 39329. i 2. prosinca 1882. br. 43522.
razjašnjena, odnosno ponovno na provedenje naložena.


S istih je razloga prije njekoliko godina u ličko-krbavskoj
županiji od zem. zaj. nepripadno ubrani pristojbeni jednačak
odpisan, te na temelju u tom pogledu uslijedivše ministarske
odredbe povraćen svim zem. zajednicama mjestnih općina.


Imovne općine, zemljišne zajednice itd. plaćaju od tečenja
(kupa) redovitu pristojbu, pošto ne plaćaju pristojbenog
jednačka (u. s. 16870.—1900. i 5531.—1902.). Tar.
čl. 16/1 toč. 1.


Upravno sudište.


Kr. ugarsko upravno sudište ustrojeno je na temelju
zakonskog Članka XXVI.: 1896., te odlučuje konačno o
svim upravno-pravnim preporima nabrojenim u tom zakonskom
članku.


Obstojalo je financijalno upravno sudište izdalo 73 decisije
(odluke), koje su označene sa rimskim brojevima I
do LXXIII. Sadanje opće upravno sudište (odjel financijalni)
ima 29 decisija, označenih arabskim brojkama 1 do 29.


Decisije se stvaraju u plenarnim sjednicama, te nadomješćuju
zakone u toliko, da imadu obvezatnu moć za