DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 119 —


upravno sudište. Izmedju svijuh decisija slijede samo četiri
kao uporabive u šumsko-računarskom poslu.


XIII. Brisovne se dozvole, dane radi izknjiženja u ime
jamčevine uknjiženih svota, ne mogu ubrajati medju ona
brisovna očitovanja, kojim se ukida pravo zaloga, stečeno
na koju dugovnu tražbinu, i koja su spomenuta u alineji
drugoj tar. 51. 10/92.
Uslijed toga ne podpadaju biljegovini po ljestvici II. i
imadu se providiti od arka samo sa stalnom biljegovinom
od 1 K. kao što se providjaju isprave.


XXXIV. Računi, koje izdaju ljekarnici o svom poslu,
podpadaju biljegovini na račune.
LII. Na brisovne dozvole, zastupajuće takodjer i namire,
koje glase na svotu izpod 200 K. ide biljegovina od 1 K.
po arku.
25. Ona uplaćena pristojba, koja nije ustanovljena po
upravnom sudištu, može se u slučaju nepripadne uplate natrag
zahtijevati unutar 3. godine.
Nabavni ugovori.
Za nabavne je pogodbe ili nabavne ugovore, kojima se
tko obvezuje, da će za pogodjenu cijenu nabaviti komu stanovitu
stvar, ili radnju zajedno sa materijalom, temelj odmjere pristojbe
po pogodjenoj cijeni: ljestvica III, ako li pako samo
obavu radnje na se preuzima, ili ako materijal nema prometne
vrijednosti, ili je pako ta vrijednost razmjerno posvema
neznatna (kao n. pr. u najviše slučajeva zemlja, obična
voda, šljunak ili lomljeni kamen, pijesak itd.) polag vrijednosti:
ljestvica II.
Ako je u troškovniku, osnovi ili proračunu o kojem
poduzeću po stavkama označena isključivo obava radnje i
mješovita dobava, tada se kod ustanovljivanja mjere pristojbe
imadu u obzir uzeti ona polag stavaka označena
razlučivanja (tar. cl. 22/9).
Od ugovora vrhu obskrba sa plinom (u. s. 7182—
1887) ili sa električnom silom nema se pristojba odmjeriti kao