DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 120 —


od uporabnog ugovora, već kao od ugovora za dobavu
robe (u. s. 390—1902; i 8223—1905). Električno svjetlo i sila
ne samo da nije bez vrijednosti, nego spada u kategoriju
materijala veće vrijednosti.


Od ugovora glede bušenja arteškog zdenca (bunara)
ide pristojba po ljestvici III. od zaslužbine i onda, kada poduzetnik
ništa ne dobije za svoj rad u smislu ugovora, jer
bušenje nije uspjelo (u s. 216—1899).


Gradjevni se ugovor ima smatrati pismeno sklopljenim
i podvrženim pristojbi sa gledišta odmjere pristojbe, nakon
što je stranka, koja dade graditi, prihvatila proračun poduzetnika
(u. s. 2157—1890). Ugovor sklopljen sa slikarskim
umjetnicima u pogledu dogotovljenja slika ima se biljegovati
samo polag ljestvice II. (u. s. 2157—1896).


U slučaju razlučenja] ima se od vrijednosti dobave radnje
odmjeriti pristojba po ljestvici IL, a od vrijednosti mješovite
dobave i dobave materijala po ljestvici III. (u. s.
394—1885). U pomanjkanju razlučenja pripada pristojba od
cijele svote po ljestvici III.


Po sadanjoj se praksi uzima n. pr. šljunak bezvrijednosnim
(u. s. 1713—1905), dočim n. pr. lomljeni kamen
nije bezvrijednosan, jer osim dovoza iziskuje i rad — lomljenje
— (u. s. 15292—1898 i 21325—1901). S istih razloga
ni je bezvrijednostan ni kamen za taracanje (u. s. 3341 od
1906). Niti kod električnog svjetla nisu svjetiljke (žarulje)
bez vrijednosti (u. s. 13656—1905).


Dobava robe za oblasti bez posebnoga ugovora na
jednostavnu naručbu ne podpada pristojbi (u. s. 3581 —
1904).


Ako privatna osoba nabavlja i prodaje robu za koju
državnu vlast ne na temelju nabavnoga ugovora, već bez
ugovora uslijed jednostavne naručbe, pripada u tom slučaju
na namire o kupovnini u smislu tar. čl. 22/9 biljegovina
po ljestvici II., a ne može se povrh toga tražiti i biljego