DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 121 —


vina po ljestvici III. za pravni posao (u. s. 618—1886. i
1440—1890).


Ako se o svotama, podignutim na temelju posebno
skopljenih gradjevnih i dobavnih ugovora medju državnim
oblastima i sukromnom strankom izdade u tom slučaju
jedna (skupna) namira, ima se podmiriti posebno od svake
svote podignute na temelju pojedinih ugovora ljestvična pristojba,
koja pripada od oba posla, dočim se biljegovina
za namiru ima podmiriti od ukupno podignute svote (u. s,
1456—1890).


Ako poduzetnikov vjerovnik sudbeno zaplijeni zaslužbinu,
koja potiče iz ugovora o dobavi robe sklopljenoga sa državnom
oblašću ili županijom, pa uslied toga diže doznačenu
svotu u korist poduzetnika njegov vjerovnik, dužan je
u tom slučaju vjerovnik podmiriti i ljestvičnu pristojbu od
dobavnog pravnog posla (u. s. 2069—1895).


U smislu ustanova obiljegovini i pravnoj pristojbi od


g. 1883. imadu se namire poduzetnika, ako preuzima samo
dobavu materijala, koji ima prometnu vrijednost, ili ako preuzimlje
uz to i obavu radnje, biljegovati polag ljestvice II.
u ime biljegovine za namiru i polag ljestvice III. u ime
ljestvične pristojbe za ugovor. Preuzimlje li poduzetnik samo
nabavu radnje, ili ako nema prometne vrijednosti materijal,
koji će se dobaviti, ili ako mu je posvema neznatna vrijednost,
to se namire imaju biljegovati po ljestvici II. u ime
pristojbe za ugovor (n. pr. poduzetnik obskrbe za bolnicu
biljeguje namire po .. i III. ljestvici). Dobavljač šljunka biljeguje
namire dvaput po ljestvici II., ako šljunak u tom
kraju nema prometne vrijednosti. (F. r. Z. 26831—1884.)
Namire za beriva.
U mnogim šumarijama ne mogu službenici nabaviti biljegovke
za namire za svoja beriva, pošto u sjedištu nema
ovlaštene prodaje biljegovka. Uslijed toga se gubi mnogo
vremena požurivanjem, a s druge strane lugarsko osoblje