DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- 122 —
trpi nerazmjerno veliki trošak dok nabavi biljegovku i vodi
brigu, da li će mu pravodobno prispjeti namira, koju je
odpremio prilikom. — Povodom toga je dozvoljeno, da se
u isplatnom iskazu beriva pokraj stupca za tecivarinu otvori
novi stupac za biljegovnu pristojbu. Zbrojni se iznos biljegovne
pristojbe zaračunava u primitak u dnevniku za tudje
novce i druge pologe, te istodobno provede u izdatak. Za
ukupni se iznos svakog isplatnog iskaza nabave biljegovke
i prilijepe na prvoj vanjskoj strani povrh obistimbene zaporke
isplatnoga iskaza.


Likvidator prebiljeguje biljegovku uredovnim pečatom i
naznači dan prebiljegovanja.


Ni urednici ni službenici ne trebaju predlagati namira
za podignuta beriva Primitak svojih beriva potvrdjuje svaki
pojedini namještenik svojim potpisom u isplatnom iskazu
pokraj zadnjeg stupca. Ovaj je postupak odredjen za brodsku
imovnu općinu naredbom od 29. svibnja 1914. broj


83.743 .. 1913. i poslije je isto uvedeno za nekoje druge
imovne općine.
Na iskazima se o isplatama beriva radnika namještenih
na državnim pastuhališnim postajama ne upotrebljuje biljegovina
na namiru od svake svote beriva posebice, već se
uslijed dozvole ministra financija može podmiriti na taj način,
da se biljegovke odgovarajuće svoti, koja se dobije
zbrojenjem biljegovina, odpadajućih od svake pojedine svote
beriva, prilijepe na koncu iskaza, te da se propisno prepišu
sa uredovnom zaporkom (m. f. 8370—1890).


Ako činovnici svoja beriva, koja uživaju na raznim naslovima,
podignu skupno na jednoj namiri, to se ima namira
biljegovati prema skupnoj svoti, a ne prema razlučenim
svotama (m. f. 27091.—1883.) i onda, ako u prvospomenutom
slučaju manje iznaša biljegovina. Često je povoljnije
namiru ispostaviti razlučeno, a često opet u skupnoj
svoti. Svaki si neka prije izračuna, kako je povoljnije.