DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 124 —


Slijede važnije ustanove, u koliko se odnose na šumskoračunarsko
poslovanje.


Predmet biljegovine i pravnih pristojba.
Pod biljegovinu i pravnu pristojbu podpadaju.
A) svaki pravni posao, koji po gradjanskim zakonima
prava utemeljuje, prenaša, utvrdjuje, preinačuje ili ukida
i to:


1. Kada se kakovim pravnim poslom, izdala se o njem
isprava ili ne izdala, prenaša vlastništvo, služnost porabe
ili uživanja nepokretnina i to uz protučinidbu ili bez nje;
2. kada se o pravnom poslu izdaje isprava ili kada se
i bez isprave darivaju pokretnine medju živim, ako će
uslijediti predaja darovanog predmeta tekar iza smrti darovatelja;
3. o svakom drugom pravnom poslu u tu svrhu izdani
spis, da služi dokazalom protiv izdavatelja ili opunomoćitelja,
bilo da je isti sa nužnim potrebštinama za dokaznu
moć providjen ili ne;
4. sudbeni zapisci, sastavljeni o dražbi pokretnina, makar
ga i ne podpisale kupujuće stranke;
5. svi oni poslovi, izdala se o njima isprava ili ne, od
kojih imadu u gotovom novcu plaćati biljegovnu pristojbu
na javno polaganje računa obvezana poduzeća, družtva,
zavodi ili udruge (ur. sb.);
6. isplate, koje obave državne oblasti i uredi, državni
poslovi i poduzeća, isto tako koje obave municipiji putem
cheque i clearing-prometa kr. ug. poštanske štedione i putem
giro-prometa austro-ugarske banke, bez da se o njima
izdade namira (§. 2. zak. čl. XIV.: 1901. sb. str. 520. K.
ur. sb.).
B) prenosi imutka uslijed čije smrti.
C) slijedeći spisi zabilježnice i službeni čini:


1. sve one svjedočbe, kojim se osobna svojstva ili u
obće faktične okolnosti zasvjedočavaju u tu svrhu, da služe