DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 125 —


iskaznicom ili dokazalom onim strankama, kojim se izdaju,
u koliko se ovakove svjedočbe nemaju smatrati niti kao izprave
pod točkom 3. slovo A, niti kao uredovni odpravci;


2. podnesci privatnih stranaka Njegovom cesarskom
apoštolsko-kraljevskom Veličanstvu, saboru, vladinim i municipalnim
vlastima, sudovima, javnim uredima ili iste zastupajućim
urednicima, državnim zavodima, pod državnom
upravom stojećim poduzećima, ili općinama, napokon trgovačkim
i obrtničkim, jte odvjetničkim komorama; ili iste
zastupajućim službenim osobama, isto tako i dvogubke, prilozi
i napisni prepisi ovakovih podnesaka;
3. sve knjige, koje se vode u trgovačkim ili obrtničkim
poslovima, ob obrtnim podhvatima ili o poslovnom posredovanju
;
4. svaki uredovni odpravak, — razumijevajuć ovamo i
sudbene riješidbe — koji polag tarife izrično pristojbi p odpada;
5. radi stečenja javnih prava ishodjeni upisi u javne
knjige (§. I).
Od kojih se predmeta i po kojem mjerilu ima plaćati
biljegovna i pravna pristojba, to sadržaje tarifa, koja je
sastavnim dijelom svih zakona i propisa )§. 2.).


Pravna se pristojba podmiruje ili uporabom biljegovka
ili u gotovom novcu bilo u stalnoj svoti ili prema vriednosti
predmeta po ljestvici (skali) sadržanoj u posebnoj tarifi
priloženim skrižaljkama (I., II., III.) ili pako po stanovitim
postocima (§. 3.).


Podmirivanje pristojba bil jeg ovkama. ,


Pristojba se podmiruje uporabom biljegovka i to :


1. u stalnoj svoti : — . .. a)
od podnesaka, drogubaka, od njihovih priloga i napisnih
prepisa. Još se posebna pristojba ima platiti polag
dotičnih članaka tarife na one podneske koji se odnose na