DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 64     <-- 64 -->        PDF

- 126 —
posebne povlastice ili na upis trgovačke tvrdke ili koji sadržavaju
pravne poslove;
b) od svjedočaba ;
c) od trgovačkih i obrtničkih knjiga, zatim od knjiga
obrtničkih podhvata, te poslovnih posredovatelja ;


d) od onih uredovnih odpravaka, koji polag tarife podpadaju
pod stalnu biljegovinu. Izuzimaju se medjutim stalne
pristojbe od osuda, izrečenih glede neprocjenjivih parbenih
predmeta, koje se imadu plaćati u gotovom novcu,


e) od svih onih isprava, od kojih se ne plaća biljegovina
po ljestvici.


2. polag postepenosti vrijednote, u iznosu rastućem
prema vrijednosti predmeta, u koliko ne premašuje pristojba
50 K. od pravnih poslova navedenih u točki 3., koji sadržavaju
prenos imutka, utvrdjenje prava ili ukidanje obveza,
ako se može procijeniti činidba i protučinidba i ako je njezina
novčana vrijednost istaknuta u ispravi o poslu ili pako
izražena pozivom na druge isprave, račune i knjige. Postepena
se pristojba, ako premašuje 50 K., može podmiriti ili
uporabom biljegovka ili u gotovom novcu uz prijavu pravnog
posla.
U postocima od vrijednote :
a) kod darivanja pokretnina medju živim, ako pristojba
ne premašuje 52. K. ;
b) kod takvih ostavina, koje se sastoje samo iz pokretnina,
te se raspravljaju po sudbenoj ili štitničkoj oblasti ili
po kr. javnim bilježnicima, ako pristojba ne iznaša više
nego 56 K. (§ 9 zak. čl. XXXIV. 1881.);
c) kod zemljišničkih upisa radi stečenja stvarnih prava,
od kojih postotna pristojba ne premašuje 56 K. ; nu upisna
pristojba premašujuća 56 K. može se po izboru stranaka
uplatiti ili uporabom biljegovka ili pako u gotovom novcu
(§ 13. zak. čl. XXVI: 1881) (§ 4.).