DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 127 —


Pristojba se podmiruje u gotovom novcu:


1. u stalnoj svoti od sudbenih riješidba izrečenih o necijenivim
parbenim predmetima.
2. polag postepenosti vrijednote u iznosu rastućem
prema vrijednosti predmeta od pravnih poslova navedenih u
točki 2.:
a) ako se doduše može ustanoviti vrijednost činidbe i
protucinidbe, nu ista nije izražena niti u ispravi istaknuta
pozivom na druge isprave, knjige i račune;


b) ako pristojba premašuje 50 K., u kojem se slučaju
može ova podmiriti u smislu točke 2. uporabom biljegovka;
c) od poslova navedenih u točki 5. si. A) ;


3. u postocima od vrijednote:
a) od takvih pravnih poslova, kojima se prenaša vlastništvo,
služnost porabe ili uživanja nepokretnina uz protučinitbu
ili bez nje;
b) kod darivanja pokretnina, kada pristojba premašuje


52. K., ter u obće kada će uslijediti predaja darovanog predmeta
tekar iza smrti darovatelja;
c) kod prenosa imutka uslijed čije smrti, osim ostavine
navedene u točki 3. si. b) §. 4.;
d) kod zemljisničkih upisa radi stečenja stvarnih prava,
ako pristojba više iznaša nego 56 K., u kojem se pako
slučaju dozvoljava u smislu točke 3. si. c) § 4. podmirivanje
iste uporabom biljegovka;


e) od konačnih sudbenih osuda naznačenih u tarifu;
f) takmina prenosnih pristojba od takvoga pokretnoga
i nepokretnoga imutka, koji se nalazi u posjedu osoba, dotično
uživana nadarbina i zaklada navedenih pod točkom
D čl. 9/95 tarife (§ 5.).
Na unaprijed izdane zajamne obveznice, ako zajam ne
bude efektuiran ne može se zahtijevati pristojba (u. s.
20996—1904.).