DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 66     <-- 66 -->        PDF

- 128 —
Oprosti od pristojbe.


Oprost se od biljegovne i pravne pristojbe može odnositi
ili na predmet, o kojem bje izdan kakav spis, dotično
kakova isprava, ili sklopljen kakav pravni posao, ili
pako na osobu, koja ili za koju se obavi pristojbi podvrženi
čin. (§ 7.)


Oprost je od biljegovine i pristojbe dvovrstan, osoban
i predmetan.


Prilozi su samo onda prosti od pristoibe, ako je podnesak,
kojemu su priloženi, takodjer od pristojbe prost. Naprotiv
takve isprave i takvi spisi, koji su po kakvoći svojoj
prosti od biljegovine, nu kao prilozi budu priklopljeni podnesku
podvrženu biljegovini, imadu se, izuzevši izrično u
tarifi navedene slučajeve, providiti za priloge odredjenim biljegovkama.
(§ 8.)


Oprost je od biljegovine i pristojbe ili bezuvjetan ili
uvjetan t. j . oprost ili opstoji u svim okolnostima ili samo
dotle, dok ne prestanu uvjeti oprosta. Nu ako se ovakove
isprave ili ovakovi spisi tada upotrebljuju, kada nema uvjeta
utemeljujućih oprost od pristojbe, mora se pristojba podmiriti
prije uporabe toga spisa ili isprave.


Priložena tarifa sadržaje oproste, koji nekojim predmetima
ili osobama uvjetno ili bezuvjetno pripadaju. (§ 9.)


Kod ugovora, ljestvičnoj pristojbi podpadajućih a sklopljenih
izmedju erara, te pristojbi podvrženih stranaka,
imade pristojbu od prvog t. j . od onog primjerka ugovora,
koji ostaje u pohrani kod dotične državne oblasti, podmiriti
stranka, koja je pristojbi podvržena i to do 50 K. biljegovkama,
a preko 50 K. po volji i u gotovom novcu.


U koliko ovakovi pravni poslovi podpadaju odobrenju,
to pravo erara na pristojbu nastaje danom odobrenja (§ 16);
u tom slučaju može se biljegovina, odstupajuć od §. 20.
podmiriti i tako, da se jedan redak zaporke odobrenja ispiše
preko dolnjeg bojadisanog dijela biljegovke (m. f.
95261-1891).