DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 131 —


jedinice je 1.600 m3, a ima se podmirivati iz ove sastojine. Opišite
cijeli postupak toga pomladjenja (vladajući vjetar nije opasan), navedite
trajanje te sječe i troškove za umjetno pošumljenje hrastom
(hrastova stara šuma nalazi se u blizini), te ujedno predočite prednosti
mješovite sastojine hrasta i bukve.


2. U kojem se stanju mogu šumski proizvodi unovčivati i na
koji način prodavati? Navedite prednosti i mane tih načina, kao i
uporabivost istih u danom slučaju. Kojih se načela ima posjednik
šume držati i koje odredbe ima učiniti u interesu bolje prodje i povišenja
cijena drvu? Može li država što učiniti u interesu prodje
drva i drvne industrije?
II. skupina.
1. Treba opisati načine snimanja sastojinskih medja u šumama
i potanko navesti, kada se koji način može upotrebiti, te kojim se
načinom odgovarajuće snimke mogu mapirati.
2. U jednom šumskom kompleksu od 425 jutara površine
obavljene su predradnje za sastavak gospodarstvene osnove, te su
temelju toga sastavljene skrižaljke dobnih razreda, koje glase:
1—20 21—40 41-60 61-80 81—100 godina
60
76 115 42 132 katastr. jutra.
Šuma prosječno raste na II. razr. Grundnerovih tabela za bukvu.
Drvna masa dvaju najstarijih dobnih razreda, ustanovljena je izbrajanjem
stabala, te u posljednjem razredu iznosi 150 m3, a u predposljednjem
razredu 96 m3 po jutru.
Sastojine mladjih dobnih razreda jesu dobrog obrasta, te im se
drvna masa može ustanoviti pomoću rečenih tabela.
Na osnovu ovih podataka provedite uredjenje ove šume uz
ophodnju od 100 g. po onim propisima, koji vrijede za onu šumsku
upravu, kod koje služite. Ne ima li takovih posebnih propisa, odaberite
sami najshodniju metodu uredjenja dotične šume. Naročito
imate iskazati prihod za prvu periodu i za svaku pojedinu godinu
toga razdoblja. U kratko opišite bitnost dotične metode gledom na
izračunanje prihoda, te njene prednosti pred drugim metodama o
uredjenu šuma.


III. skupina.
1. Koji su glavni štetnici na hrastu? Opišite njihove osebine i
sredstva, kojima se dade njihovo štetno djelovanje otkloniti.
2. Koje pogibelji mogu nastati po šumu odvodnjivanjem zemljišta
u svrhu opće kanalizacije poljskih zemljišta okolice? Kada takova
pogibelj može po šumu nastati i koji je zakoniti postupak propisan,
da se proti provedbi kanalizacije i proti doprinašanju za takove
troškove iste obrani? Dr. Petračić .
Cijene ogrjeva u Štajerskoj. Da nebi trgovci drvom izrabljivali
žiteljstvo dižuć neopravdano cijene, odredilo je namjestničtvo za
Štajersku da šumovlastnici nesmiju skuplje prodavati na kolodvor
postavljene cjepanice i oblice nego


1 pr. met. iz šuma udaljenih 3 kim od tovarištne željezničke
postaje po 14 K,